Actualitat

Vés enrere

Incidència Informàtica OVT - Cèdules

Imatge decorativa

Des dels Serveis Territorials de Tarragona ens han comunicat que durant tot el dia 21 d’agost van tenir una incidència informàtica amb el traspàs de dades de les sol·licituds de cèdules telemàtiques realitzades mitjançant l’oficina de tràmits virtuals. 

Al moment de realitzar la sol·licitud, l’usuari/a, va obtindre l’acusament de rebut i inclús va poder realitzar el pagament, tot fent-li pensar que la sol·licitud va estar correctament donada d’alta.

Aquesta incidència interna, que van tenir a la plataforma de la Generalitat (no al COAATT), va generar la impossibilitat de rescatar les dades de la sol·licitud introduïdes mitjançant OVT i bolcar-les al seu aplicatiu de cèdules i així poder assignar els expedients corresponents.

Així doncs, l’usuari/a tot i realitzar correctament tot el tràmit d’alta d’una sol·licitud, no tindrà assignat cap número d’expedient i conseqüentment des de Habitatge no poden ni iniciar, ni informar, ni atorgar cap cèdula d’habitabilitat.

Es per això que des dels Serveis Territorials de Tarragona us volen fer sabedors d’aquesta incidència ja que no poden saber els expedients que s’han donat d’alta durant tot el dia 21 d’agost.

Els col·legiats que hagin realitzat una sol·licitud el dia 21 d’agost, que es posin en contacte amb Agència d’Habitatge de Catalunya mitjançant la bústia de cèdules (cèdules.tgn@gencat.cat), o presencialment a les oficines (Av. Vidal i Barraquer, 12. Tarragona), on els indicaran el procediment per tal de solucionar la incidència.