Actualitat

Vés enrere

ITE, per a protegir l’edifici i les persones

Imatge decorativa

Darrerament, el Col·legi està rebent algunes queixes de promotors o veïns de comunitats de propietaris sobre la redacció d’Inspeccions Tècniques de l’Edifici (ITE).

Se sap que la ITE és una inspecció visual de l’edifici amb l’objecte de determinar l’estat en el moment de la inspecció i orientar a la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment, i en cap cas té per objecte detectar vicis ocults.

Ara bé, el promotor o un veí de la comunitat de propietaris pot no estar d’acord amb l’informe emès o les actuacions dutes a terme, i pot reclamar al tècnic per la ITE feta.

Davant aquesta situació, es recomana visar/registrar el treball professional amb el codi 7.7 i, si es fan gestions posteriors en base aconseguir subvencions o tramitacions, també visar/registrar les gestions a realitzar del treball en qüestió amb el codi 8.3 (assessorament i gestió econòmica) 

Per què es recomana?

- És un tràmit senzill i ràpid
- Es té coberta la responsabilitat civil professional (sempre que s’hagi redactat la ITE d’acord amb la normativa establerta)
- Davant una reclamació, facilita la defensa del col·legiat davant un possible requeriment del Jutjat que pugui rebre el Col·legi sol·licitant documentació al respecte

 

Més informació a:  assegurcoaatt@apatgn.org