Actualitat

Vés enrere

JA ES POT SOL·LICITAR LA CÈDULA DE SEGONA OCUPACIÓ MITJANÇANT OFICINA VIRTUAL DE TRÀMITS

 

JA ES POT SOL·LICITAR LA CÈDULA DE SEGONA OCUPACIÓ MITJANÇANT L’OFICINA VIRTUAL DE TRÀMITS

 

Des del 24 d’octubre, ja es pot realitzar mitjançant l’oficina virtual de tràmits de la Generalitat de Catalunya, la sol·licitud de cèdules d’habitabilitat telemàticament. 

UNICAMENT ES PODRÀ REALITZAR LA SOL·LICITUD DE CERTIFICATS D'HABITABILITAT VISATS DES DEL 24 D’OCTUBRE DE 2013.

LES MODIFICACIONS O CORRECCIONS A REQUERIMENTS D'HABITATGE S'HAURAN DE FER DE MANERA PRESENCIAL A LES OFICINES D'HABITATGE. SI QUE ES PODRAN VISAR DE MANERA DIGITAL AL COAATT

La sol·licitud es limita encara als habitatges construïts abans de l’11 d’agost de 1984, o als construïts en data posterior, però que disposin de cèdula de primera ocupació.

Queden fora per tant, les sol·licituds amb certificat d’idoneïtat, les quals encara s’haurà de realitzar de manera presencial.

El servei de sol·licitud de l’OVT sols estarà disponible per als visats digitals.

ACCEDIR A LA SOL·LICITUD

 

Procediment de sol·licitud

1.     Accedir a la sol·licitud

2.     Descarregar i complimentar el formulari de sol·licitud

3.     Seleccionar formulari de sol·licitud i enviar a tramitar

 

La referència de comprovació col·legial telemàtic que es sol·licita al formulari és la que s’indica a l’etiqueta de visat digital i s’ha d’introduir amb el format següent:  COAATT-EXX-XXXXX