Actualitat

Vés enrere

La calor, un factor de risc

Imatge decorativa

L’estiu és una època dura pel treball a l’obra, ja que els treballadors estan exposats a condicions extremes, com són les elevades temperatures, que fan que el cos humà pugui arribar al límit, tenint uns efectes perjudicials per a la salut que poden ser la causa d’un accident de treball en l’obra.

S’entén que és l’empresari qui s’ha d’encarregar de posar les mesures preventives per als seus treballadors.

Però l’arquitecte tècnic, tant com a director d’execució com a coordinador de seguretat de l’obra, també ha de ser vigilant d’aquestes situacions i avisar de qualsevol signe d’alerta que presenti un treballador (fatiga, mareig,..). I també pot avisar a l’empresari, per exemple, si veu que algun treballador s’ha tret la roba per treballar, per dir-li que no se la tregui ja que pot actuar com un apantallament protector.

Adaptar l’organització del treball a les condicions climàtiques i adoptant mesures preventives (tant empresari com treballador) millorarà el desenvolupament del treball i evitarà accidents laborals. S’ha de tenir en compte, que un cop de calor requereix assistència hospitalària urgent i pot provocar la mort.

A la pàgina web de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral en l’espai web “La calor durant la jornada de treball a l'estiu” podreu consultar uns consells bàsics per prevenir els efectes de la calor als treballadors i treballadores i altres enllaços d’interès.