Actualitat

Vés enrere

La diagnosi estructural

 

La diagnosi estructural. Conseqüències de l’informe tècnic del TEDI o de l’ITE.

 

L’informe sobre l’estat del l’edifici, el TEDI, s’elabora en funció d’una inspecció visual i es fa respecte d’aquells elements de l’edifici als quals s’hagi tingut accés. No forma part de la inspecció detectar possibles vicis ocults, ni preveure causes sobrevingudes.

 

Per poder valorar doncs adequadament l’abast i el risc de possibles patologies observades a l’estructura o la façana, a l’informe, el tècnic redactor, por indicar si cal o no realitzar una diagnosi estructural. En aquest cas és imprescindible indicar la localització de l’element que ha de ser objecte de la diagnosi, si cal fer estudis més aprofundits i justificar tècnicament aquesta decisió.

 

Quan del resultat de la inspecció es derivi la necessitat de realitzar una diagnosi estructural, AQUESTA CONTINDRÀ LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

 

Contingut del document de DIAGNOSI ESTRUCTURAL

1.     Recollida de dades

2.     Situació de les patologies

3.     Pla d’assaig

4.     Resultats dels assaigs

5.     Causes de les patologies

6.     Actuacions que cal fer

7.     Valoració econòmica de l’actuació

 

En el cas de l’ITE, segons el contingut del punt 4 de l’art. 7 del Capítol II “La inspecció tècnica d’edificis d’habitatges”, serà el propi tècnic que realitzi la inspecció tècnica d’edifici, el que haurà de dur a terme el document sobre la diagnosi estructural en las mateixes condicions indicades a dalt