Actualitat

Vés enrere

LA GENERALITAT EXPEDIENT 42 AGÈNCIES IMMOBILIÀRIES

LA GENERALITAT EXPEDIENT 42 AGÈNCIES IMMOBILIÀRIES

 

Les companyies anunciaven habitatges sense publicitar-ne l’etiqueta energètica.

La Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència Catalana del Consum (ACC), ha obert expedient sancionador a 42 agències immobiliàries per incompliments de la normativa en matèria de certificació energètica d’edificis.

Les inspeccions van constatar que aquestes agències anunciaven habitatges sense publicitar-ne l’etiqueta d’eficiència energètica, fet que vulnera la llei i els drets del consumidors.

En l’actualitat, la Generalitat treballa per millorar la certificació energètica d’habitatges, amb la intenció de fer-la més completa i útil per als ciutadans a l’hora de no només de prendre decisions per a escollir habitatge, sinó també de realitzar actuacions de rehabilitació energètica per incrementar-ne l’eficiència energètica.

Certificats d’eficiència fets a TARRAGONA (no inclou Terres de l’Ebre)

 

2013

2014

2015

% 13/14

% 14/15

Certificats d'eficiència ASSEGURATS AL COAATT

1.113

1.295

824

16,35%

-36,37%

Total de certificats d'eficiència

15.430

20.222

14.408

31,06%

-28,75%

Certificats eficiència fets per ARQUITECTES TÈCNICS

5.621

7.971

5.666

41,81%

-28,92%

 

 

 

REVISIONS DELS CERTIFICATS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 

Recordeu que s'està procedint a la revisió dels informes de qualificació energètica d’edificis existents, els  certificats d'eficiència energètica.

En aquest sentit, cal insistir que el document de millores que es proposa haurà de contenir les indicacions sobre com obtenir informació de la relació cost - eficàcia de les recomanacions formulades en el certificat. L'Avaluació d'aquesta relació s'efectuarà sobre la base d'una sèrie de criteris estàndards, com l'avaluació de l'estalvi energètic, els preus subjacents de l'energia i una previsió de costos preliminar

Tanmateix caldrà incorporar també un previsió de costos d’aquestes mesures

Recordeu també que en el moment de completar el formulari de sol·licitud del certificat, juntament amb les dades de l’habitatge objecte de certificació, s’inclou una declaració responsable  en la que manifesteu:

  • Que sou tècnics competents
  • Que les dades aportades en aquest expedient són certes i vigents
  • Que teniu l'autorització del promotor per fer la sol·licitud
  • Que esteu en possessió d'una pòlissa de responsabilitat civil professional vigent i al corrent de pagament.

A mes  autoritzeu;

  • Que ICAEN cedeixi les vostres dades i els resultats a d'altres Administracions Públiques
  • Que ICAEN també podrà dur a terme la gestió, el control i les inspeccions del procediment de la Certificació Energètica d’Edificis.