Actualitat

Vés enrere

La justícia recolza que els aparelladors puguin projectar

imatge decorativa

Cada vegada són més les sentències dels tribunals del Contenciós Administratiu que resolen a favor dels aparelladors, vers litigis de competències sobre les seves facultats per a projectar obres en les que la legalitat no requereix d’un projecte arquitectònic superior. 

Habitualment les demandes han sigut interposades contra llicencies aprovades per ajuntaments on es posava en dubte la competència de l’arquitecte tècnic en àmbits com la substitució de cobertes, projectes de locals o naus, reforma de l’ interior d’habitatges, legalització d’obres no arquitectòniques o de consolidació d’habitatges, entre altres.

És el cas, per exemple, de l’ auto dictat pel Jutjat del Contenciós Administratiu número 2 de Huelva, de 5 de juliol de 2018, on s’estableix que: “De conformidad con el artículo 2º del artículo Ley 12/1986, de 1 de abril corresponden a los arquitectos técnicos, dentro de su respectiva especialidad, las siguientes atribuciones profesionales: a) La redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal como accesorio, siempre que queden comprendidos por su naturaleza y características en la técnica propia de cada titulación (…)”.

En el mateix sentit, la sentencia 17/2019, de 30 de gener de 2019, dictada pel mateix Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Huelva,  afirma que: “el apartado Segundo de la Ley 12/86 establece que la facultad de elaborar proyectos por parte de los Aparejadores y Arquitectos Técnicos se refiere a los de toda clase de obras y construcciones que, con arreglo a la expresada legislación, no precisen de proyectos arquitectónicos, a los de intervenciones parciales en edificios construidos que no alteren su configuración arquitectónica, a los de demolición y a los de organización, seguridad, control y economía de obras de edificación de cualquier naturaleza”.

 

Font: Huelva Información


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.