Actualitat

Vés enrere

Proposta d´honoraris

Imatge decorativa

Cal recordar en aquest sentit que és imprescindible aportar una proposta d’honoraris detallada o en el seu cas, si no ha sigut possible contactar amb el sol·licitant, una ressenya del fet, o si és possible, dels serveis que inclou la intervenció, pendents de valorar.

L’oferta de serveis professionals i la seva remuneració, ja en un marc general, arrossega encara tretze anys desprès de la seva liberalització dubtes i mancances. 

En aquest sentit cal recordar que  l’oferta de serveis i la fixació de la remuneració econòmica estan subjectes a la Llei 3/1991 de competència deslleial i a la Llei 15/2007 de defensa de la competència. I que els professionals tenen l’obligació d’informar al client des de l’inici de la seva missió, indicant amb el màxim detall els serveis que es prestarà i acordant-ne la remuneració econòmica que es pretén percebre a canvi.

Un dels mitjans més habituals per informar al client és la presentació d’una proposta d’honoraris, que com s’indica a dalt, ha d’informar amb detall dels serveis que es prestaran i la remuneració econòmica. 

Això obliga a què el tècnic faci un càlcul dels costos i determini el benefici per a cada encàrrec.

Per calcular els costos s’ha de conèixer les diferents tasques que s’han de realitzar en el desenvolupament del treball objecte de l’encàrrec, estimar-ne el temps de dedicació per cadascuna, així com els costos directes, els indirectes i les despeses generals que comporta l’exercici de l’activitat, com poden ser: les despeses de despatx, personal, amortitzacions d’equips informàtics, col·legiació, assegurances, temps dedicat a activitats que no són directament productives però necessàries com la formació, realització de pressupostos, tasques comercials, etc.

La proposta econòmica d’honoraris professionals és el document en el qual s’ha de plasmar de forma clara el treball encarregat, els conceptes i les tasques que es desenvoluparan, els imports que es volen percebre per cadascun dels conceptes, les condicions de pagament, les condicions en les que es realitzaran cadascuna de les activitats especificant el que està inclòs i el que no està inclòs, etc.

Tal com s’ha dit anteriorment, per realitzar una proposta econòmica cal conèixer les tasques que s’han de desenvolupar en l’encàrrec, estimar el temps de dedicació per cadascuna i aplicar l’import dels costos directes de l’encàrrec i els indirectes que comporta l’exercici de l’activitat professional.

Per exemple, si considerem la inspecció tècnica d’edificis, la petició més característica hores d’ara a la plataforma obres amb garantia, caldria valorar els següents aspectes:

En primer lloc, les tasques que s’han de desenvolupar per realitzar un informe d’inspecció tècnica d’un edifici han de ser conegudes pel tècnic que les ha d’elaborar, ja que són l’objecte de la seva tasca professional.

Pel que fa al temps de dedicació. Aquest  pot variar en funció de diferents aspectes: la mida de l’edifici, la distància del despatx, la disposició d’informació prèvia, l’estat de conservació de l’edifici, el seu valor patrimonial, la facilitat d’accés a les diferents entitats, les condicions amb què es realitzarà el treball d’inspecció, etc.

En el cas que no es disposi d’accés o aquest no sigui suficientment segur per realitzar les tasques d’inspecció no es podrà qualificar les deficiències en l’informe. És per això que s’aconsella realitzar una proposta d’honoraris de la visita de reconeixement i una altra per a la redacció de l’informe. D’aquesta forma es podrà garantir el cobrament de la visita d’inspecció realitzada en els casos en què no es pugui redactar l’informe.

Es poden considerar altres aspectes que no es recullen aquí però que el tècnic consideri rellevants per a la determinació del seus honoraris.

Finalment cal plasmar-ho en una proposta econòmica d’honoraris professionals que reculli de forma clara el treball encarregat, els conceptes i les tasques que es desenvoluparan, i els imports que es volen percebre per cadascun dels conceptes


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.