Actualitat

Vés enrere

LLISTES OFICIALS DE PÈRITS JUDICIALS 2017

  

 

El COAATT ha enviat, als diferents jutjats de les comarques de Tarragona, els díptics informatius sobre els col·legiats que realitzen funcions de pèrits judicials als diferents partits judicials de les comarques de Tarragona. La informació està disponible al web: http://perits.aparelladorstarragona.org

L'elaboració dels díptics i la seva distribució entre els diferents jutjats pretén millorar la informació sobre els nostres col·legiats i donar compliment del que disposa I'article 341 de la vigent LEC, sobre les llistes actualitzades de col·legiats que s'han adscrit a les llistes d’aquest Col·legi professional per actuar com a pèrits dins I’àmbit territorial d'actuació del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona.

Podeu consultar les llistes oficials a: http://perits.aparelladorstarragona.org