Actualitat

Vés enrere

Modificació de diverses tarifes generals aplicades per la Societat Estatal de Gestió Immobiliària de

Modificació de diverses tarifes generals aplicades per la Societat Estatal de Gestió Immobiliària de Patrimoni

 

S’ha aprovat la Resolució d’11 de maig de 2015, de la Subsecretària d'Hisenda i Administracions Públiques, per la qual es modifiquen diverses tarifes generals aplicades per la Societat Estatal de Gestió Immobiliària de Patrimoni, SA.

Les tarifes únicament s'aplicaran als serveis prestats per la Societat Estatal de Gestió Immobiliària del Patrimoni, SA (SEGIPSA), en virtut d'encàrrecs de gestió d'aquests serveis. Tot i així es poden utilitzar de forma orientativa

Aquestes comprenen entre d’altre els honoraris professionals per la redacció de projectes, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, el certificats d’eficiència i les taxacions d’edificis.

CONSULTAR LES TARIFES