Actualitat

Vés enrere

Modificacions a la plataforma de serveis telemàtics

Des del dia 7 de gener, s’han afegit a la plataforma de serveis telemàtics codificacions noves a l’apartat de tipus d’intervenció.

A les habituals, per exemple, Projecte més Direcció, Coordinació de Seguretat més Estudi de Seguretat, apareixen ara altres codis recollits a l’apartat “combinats”.

Per qüestions de segregació de dades i comunicació a l’asseguradora dels treballs realitzats, AQUESTS CODIS NO ES PODEN UTILITZAR, i s’han d’utilitzar els habituals.

Intervencions recollides dins l’apartat “combinats”:

18:  Projecte més Estudi de Seguretat
19: Projecte més Estudi Bàsic de Seguretat
110: Projecte, més Direcció d’Obra, més Estudi de Seguretat
111: Projecte, més Direcció d’Obra, més Estudi Bàsic de Seguretat
112: Projecte, més Coordinació, més Estudi de Seguretat
113: Projecte, més Coordinació, més Estudi Bàsic de Seguretat
114: Projecte, més Direcció d’Obra, més Coordinació, més Estudi de Seguretat
115: Projecte, més Direcció d’obra, més Coordinació, més Estudi Bàsic de Seguretat

Així, tots els enviament realitzats utilitzant aquest codis ÉS REBUTJARANT I S’HAURAN DE TORNAR A ENVIAR EMPRANT ELS CODIS HABITUALS.

També s’han incorporat nous codis que es refereixen a noves intervencions professionals fins ara no recollides i que SI ÉS PODRÀN UTILITZAR

47: Memòries tècniques
48: Estudis i/o assajos acústics
79: Informe d’avaluació d’edificis
84: Tècnic de capçalera
85: Tècnic en prevenció de riscos laborals
86: Auditor energètic
87: Tramitació de subvencions