Actualitat

Vés enrere

Modificacions CTE i REBT

Imatge decorativa
Des del 16 de desembre de 2022 cal complir noves exigències per a la implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics en aparcaments d'edificis. El Reial Decret 450/2022, modifica diverses seccions del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i una part del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT).
 
Novetats del Reial Decret 450/2022
 
El Reial Decret modifica diverses seccions del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i en crea una de nova: l' HE 6. Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics. A més, també es modifica el Reial Decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s'aprova una nova instrucció tècnica complementària (ITC) BT 52 «Instal·lacions amb fins especials. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics, del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió».
 
Les principals novetats són:
 
  • Incloure espais de recàrrega de vehicles elèctrics és ara obligatori (HE 6). Els edificis han de disposar d'una infraestructura de sistema de conducció de cablatge mínima que possibiliti la recàrrega de vehicles elèctrics. En el cas dels edificis residencials privats, és el 100% de les places de pàrquing; en edificis d’ús diferent del residencial privat, és el 20% de les places.
  • Incorporar sistemes de generació d’energia elèctrica provinent de fonts renovables per a ús propi o subministrament a la xarxa. Així, s'amplia l'exigència del document d'Estalvi d'Energia del CTE, HE 5, incloent-hi els edificis d'ús residencial privat i disminuint el llindar de superfície construïda a edificis de tots els usos a 1.000 m2 a partir del qual s'aplica l'exigència.
 
Recordem també que els requisits tècnics de la infraestructura han de complir totalment amb la ITC-BT-52 del REBT.
 
La nova normativa és aplicable per a tots els edificis que compten amb una zona destinada a aparcament, ja sigui interior o exterior, i que sol·licitin llicència municipal d'obres després del 16 de desembre de 2022. D'aquesta manera, el Reial Decret afecta tant a edificis nous com a existents que presentin intervencions a partir d'ara.
 
En el segon supòsit, el dels edificis ja construïts, s'hauran d'ajustar a la norma en els casos següents:
 
Canvis d´ús característic de l´edifici:
 
  1. Ampliacions de més d'un 10% de la superfície o volum construït, si la superfície ampliada és superior a 50 m2
  2. Reformes que incloguin intervencions a l'aparcament i que renovin més del 25% total de l'envolupant tèrmica final de l'edifici
  3. Intervencions en la instal·lació elèctrica de l'edifici que afectin més del 50% de la potència instal·lada al mateix abans de la intervenció.
 
S'exclouen de l'àmbit d'aplicació:
 
  1. Els edificis d’ús diferent del residencial privat amb una zona d’ús aparcament de 10 places o menys.
  2. Els edificis existents d’ús diferent del residencial privat amb una zona destinada a aparcament de 20 places o menys i els edificis existents d’ús residencial privat, quan, en ambdós casos, el cost derivat del compliment d’aquest apartat excedeixi del 7 % del cost de la intervenció d' ampliació, canvi d'ús o reforma que genera l'obligació de compliment. Per a la determinació del cost de les intervencions anteriorment referides es considerarà el seu cost real i efectiu, entenent com a tal, el cost d'execució material.
  3. Els edificis protegits oficialment per ser part d'un entorn declarat o per raó del seu particular valor arquitectònic o històric, en la mesura que el compliment de les exigències establertes en aquesta secció pogués alterar-ne de manera inacceptable el caràcter o aspecte, sent l'autoritat que dicta la protecció oficial qui determini els elements inalterables.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.