Actualitat

Vés enrere

MODIFICACIONS EN LA SOL•LICITUD DE CÈDULA D´HABITABILITAT DE SEGONA OCUPACIÓ

MODIFICACIONS EN LA SOL·LICITUD DE CÈDULA D’HABITABILITAT DE SEGONA OCUPACIÓ 

 

Aquest canvi estarà operatiu des del proper dia 1/02/2016, des de la web de gestió de tràmits de la Generalitat de Catalunya (antiga OVT) i des del Canal Empresa ja trobareu el tràmit modificat dividit en les tres casuístiques existents en relació a les cèdules d’habitabilitat de segona ocupació: 

  1. Tràmit per a sol·licituds de cèdules d’habitabilitat anteriors a 1984.
  2. Tràmit per a sol·licituds de cèdules d’habitabilitat d’habitatges entre 1984 i 2012.
  3. Tràmit per a  sol·licituds de renovacions de cèdules d’habitabilitat. 

Cadascun dels tres tràmits anteriors tindrà un procediment concret a la web amb les següents particularitats: 

  • Per a les sol·licituds de cèdules d’habitatges anteriors a 1984, és obligatori adjuntar-hi el document de declaració responsable (DR)  com a document acreditatiu de l’antiguitat. Recordeu que és competència del Servei d’Habitabilitat i Parc Desocupat i de la Resta de Serveis Territorials la potestat de poder demanar documentació complementària per acreditar aquesta antiguitat, la qual s’haurà d’aportar a través de la seu electrònica de la Generalitat – Petició Genèrica.

 

  • Per a les sol·licituds d’habitatges entre 1984 i 2012, només s’acceptarà un únic document en pdf (màxim 3MB) on caldrà incloure tota la documentació necessària per acreditar l’antiguitat de l’habitatge (per a realitzar el tràmit és obligatori adjuntar-hi un document). Aquest pdf pot constar únicament de la declaració responsable d’antiguitat de l’habitatge o bé d’altre documentació pertinent als efectes considerats.

 

  • Finalment en el cas de renovacions de cèdules d’habitabilitat, no s’ha d’aportar cap altre documentació. Amb el número de cèdula d’habitabilitat anterior ja n’hi ha prou.

 

  • Per la resta de qüestions, tot seguirà funcionant de la mateixa manera, i s’incorporarà les dades dels servidors dels col·legis professionals a partir del número de visat.

 

Recordeu que sempre que calgui fer aportacions a l’expedient quan, aquets siguin telemàtics, caldrà fer-les a través de la seu electrònica de la Generalitat – Petició Genèrica fent els següents passos:

a)      https://seu.gencat.cat

b)      Dels tràmits Gencat, s’ha de clicar “registre electrònic”

c)       Clicar “començar” (de color vermell) que es troba a la dreta de la línia presentar petició.

d)      Clicar “Per internet” que es troba a la pestanya “Pas 1”.

e)      Clicar “vés-hi” (en vermell).

f)       S’arriba a la finesta de tramitació en línia de petició genèrica i has de fer els tres passos que et marca:

i)        PAS 1 – Descarregar formulari

ii)       PAS 2 – Emplenar el formulari i adjuntar arxiu amb documentació si s’escau, validar-lo i desar-ho guardat al PC.

iii)     PAS 3 – Enviar a tramitar

Un cop estigui implementat el tràmit telemàtic, l’acreditació de l’antiguitat dels habitatges anteriors a 1984 només es podrà fer mitjançant la DR d’antiguitat, tant telemàticament com presencialment.