Actualitat

Vés enrere

Modificacions sol·licitud cèdula d´habitabilitat

imatge decorativa

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya informa que a partir del dia 1 d’abril del 2019, per tal de donar compliment a la Llei 39/2015, d’1 d’ octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, on s’indica l’obligació de relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques, no s’acceptarà cap tipus de registre presencial pels tràmits de sol·licituds de cèdules de 2a ocupació i certificats d’aptituds on consti com a sol·licitant un tècnic o una persona jurídica.

Aquest limitació no d’aplicació a les sol·licituds de còpies de cèdules vigents i recollida de cèdules tramitades.