Actualitat

Vés enrere

MUSAAT: NOUS TERMINIS RENOVACIÓ PÒLISSA

MUSAAT: NOUS TERMINIS RENOVACIÓ PÒLISSA

 

Com s’ha informat anteriorment, per l’any 2013 MUSAAT ha modificat el sistema de càlcul de la prima fixa, és un sistema més personalitzat, és a dir, que per calcular la prima fixa tindran el compte l’historial de primes, obres i sinistres de l’assegurat, que donaran lloc a una sèrie de factors que composaran la prima fixa. I per tant, la informació de cada pòlissa ha de ser individualitzada a cada assegurat.

 

MUSAAT ha informat que ha ampliat el termini fins al desembre de 2012 per realitzar qualsevol modificació que es vulgui realitzar a la pòlissa per l’any 2013 (augmentar o reduir cobertura, donar-se de baixa, ...).

 

Per aquest motiu, qui vulgui ser informat de manera individualitzada al respecte té fins el dia 1 de desembre de 2012  sol·licitant hora prèviament a la Secretaria del Col·legi.

 

 

 

Més informació: Assessoria del COAATT

Tel. 977 212 799 · secretaria@apatgn.org