Actualitat

Normativa aplicació cèdula d´habitabilitat

NORMATIVA APLICABLE ALS CERTIFICATS  D’HABITABILITAT

 

DECRET

ANNEX

DATA DE VIGÈNCIA

 

141/2012

Annex 1 (primera ocupació)

3/11/2012 en endavant

Annex 2  (habitatges preexistents anteriors a l'11/08/1984)

Annex 3 (habitatge dotacional)

Annex 4 (primera ocupació de rehabilitació)

 

55/2009

Annex 1

Des de 9/10/2009 fins 2/11/2012

 

259/2003

Annex 1.1 i 1.2

Des de 30/12/2003 fins 8/10/2009

 

28/1999

Annex / Apartat 1 i 2

Des de 17/02/1999 fins 29/12/2003

Annex / Apartat 1, 2 i 3 VPO

 

274/1995 i 314/1996

Annex 1

Des de 18/4/96 i 16/2/1999

Annex 1 i 2 VPO

 

346/1983 i 571/1983

Nivell B

Des de 1/2/1984 fins 17/4/1996

 

ACREDITACIÓ DE L’ANTIGUITAT

Recordeu que el procediment per a acreditar l’antiguitat dels habitatges en les sol·licituds de cèdula d’habitabilitat, es realitza mitjançant els documents següents:

En cas d’habitatges anteriors o posteriors a l’11 d’agost de 1984 amb cèdula d’habitabilitat o amb qualificació d’habitatge protegit: No cal aportar cap documentació complementària, essent suficient amb l’aportació del número de cèdula anterior o el de l’expedient de protecció oficial. Caldrà, però, comprovar que les dades aportades són certes.

En cas d’habitatges anteriors a l’11 d’agost de 1984: Cal aportar la declaració responsable de l’antiguitat de l’habitatge per a la tramitació de la cèdula d’habitabilitat de segona ocupació, utilitzant el model normalitzat de l’Agència.

En cas d’habitatges existents entre l’11 d’agost de 1984 i el 3 de novembre de 2012: Cal aportar la declaració responsable de l’antiguitat de l’habitatge per a la tramitació de la cèdula d’habitabilitat de segona ocupació, utilitzant el model normalitzat de l’Agència (RE-800). I en aquest cas alternativament altres documents admesos en dret que ho acreditin, tals com:

 

 

Primera inscripció registral de la declaració d’obra nova

Escriptura pública on consti l’ús d’habitatge

Acceptació d’herències

Certificat municipal acreditatiu de l’antiguitat com a us d’habitatge

Llicència d’obres o plànols de llicència d’obres

Plànols visats del projecte d’execució

Certificat final d’obra visat

Certificat del cadastre que justifiqui l’any des del que consta amb l’ús d’habitatge

Fotografia aèria de l’institut Cartogràfic de l’any de construcció i fotografia aèria actual

Full de cadastre OVC només per unifamiliars

Informe acreditatiu de l'antiguitat d'ús dels habitatges ANTERIORS a 1984

Altres documents expedits davant de fedatari públic

 

 


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.