Actualitat

Vés enrere

Nou termini per a la presentació dels plans de autoprotecció

 

Nou termini per a la presentació dels plans d’autoprotecció d’àmbit local.

 

El dia 5 de març de 2013 s’ha publicat el Decret 127/2013 que estableix un nou termini per a la presentació dels plans d’autoprotecció d’àmbit local.

Justificat per l’escenari econòmic del moment i les dificultats tècniques que ocasionen que determinats titulars d’activitats per a la protecció civil local no les puguin homologar en els terminis previstos reglamentàriament , es fixa un nou termini, sempre i quan es compleixin els requisits que marca el decret.

El nou termini establert és el 31 de desembre de 2014.

Consulteu el Decret