Actualitat

Vés enrere

NOUS DOCUMENTS AMB COMENTARIS DEL CTE

NOUS DOCUMENTS AMB COMENTARIS DEL CTE

 

La Direcció General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl del Ministeri de Foment per tal d’aclarir dubtes i possibles interpretacions, i així millorar l'aplicabilitat del Codi Tècnic de l'Edificació a elaborat nous documents amb comentaris i documents de suport.

Aquests documents, elaborats pel Ministeri, encara que no siguin d'obligat compliment, conformen, juntament amb el text articulat del Codi, el marc regulador aplicable.

En concret s'han actualitzat els següents documents amb comentaris:

DB-SI Document amb comentaris. Versió 22 de desembre de 2015

DB-SUA Document amb comentaris. Versió 22 de desembre de 2015

DB-HS Document amb comentaris. Versió 22 de desembre de 2015