Actualitat

Vés enrere

NOUS IMPRESOS DE FINAL DE OBRA I HABITABILITAT

NOUS IMPRÈS DE FINAL D'OBRA I HABITABILITAT

 

Juntament amb l’imprès de sol·licitud de cèdula de primera i segona ocupació, s’ha modificat també el model de final d’obra i habitabilitat.

El nou imprès ja és d’us obligatori i com els de sol·licitud de primera o segona ocupació, ja estan disponibles al web www.apatgn.org, dins l’espai impresos de visat, i al Frontend de visat digital

El document s’acompanyarà de:

Relació de modificacions en obra compatibles amb les condicions de la llicència (C.T.E. Annex II 3.3.a)

Relació de controls realitzat i els seus resultats (C.T.E. Annex II 3.3.b)

Tots els models incorporen com a novetat que l’Administració no admetrà certificats amb una antiguitat superior als 12 mesos.