Actualitat

Vés enrere

NOUS IMPRESOS DE FINAL DE OBRA

 

NOUS IMPRESOS DE FINAL D’OBRA I HABITABILITAT

 

Per tal d’adaptar el document de final d’obra i habitabilitat a les especificacions de la Llei d’Ordenació d’Edificació, es modifica l’imprès actualment vigent.

Es crea també un nou imprès de final d’obra i habitabilitat per aquelles obres fora de l’àmbit de la LOE i en les que la direcció facultativa la constitueix un únic tècnic.

Els documents actuals i els nous tindran un període de convivència fins el final del primer trimestre del 2014 a fi que tots els col·legis adaptin les seves aplicacions informàtiques.

Els nous models els podeu trobar a l’espai ‘impresos de visat’ del web del COAATT

Més informació

Gabinet tècnic

Tel. 977 212 799 Ext. 3

C.e.: gabtec@apatgn.org