Actualitat

Vés enrere

Nous documents al web: Certificat Obra Nova

Imatge decorativa

El certificat d’obra nova és un document que descriu la realitat física d'un immoble en l'estat actual, especificant la seva superfície i, si és el cas, l’antiguitat.

Habitualment es realitza per a incorporar a l’escriptura una edificació, una ampliació, la realització d'una piscina o un garatge o qualsevol canvi que es realitzi sobre el solar i que no es recull a l’escriptura, amb l’objectiu de fer la posterior inscripció al registre de la propietat. En concret, sempre que hi ha discrepàncies entre les superfícies o construccions inscrites en el Registre de la Propietat i la realitat.

És molt important considerar que aquestes obres s’han d’haver realitzat dins la legalitat. És a dir, que s'han fet amb totes les llicències, autoritzacions i requisits que exigeix la Llei.

Al certificat d’obra nova, si l'edifici està en construcció, el tècnic ha d'acreditar que la descripció del certificat d'obra nova s'ajusta al projecte per al qual, si s'escau, es va obtenir la llicència, que és la que recollirà l'escriptura pública.

Si l'edifici està acabat, el tècnic ha d'acreditar que l'obra ha finalitzat i que s'ajusta al projecte per al qual es va obtenir la llicència municipal de construcció.

El certificat d’obra nova recollirà en qualsevol cas les coordenades de referència geogràfica, coordenades UTM, de la nova construcció. 

El certificat s'ha de presentar a la notaria, on s'actualitzarà l'escriptura i s'inclourà la declaració d'obra nova, que posteriorment cal inscriure en el registre de la propietat.

La declaració d’obra nova és un acte mitjançant el qual es reflecteix en el registre de la propietat, l'edificació que s'ha construït, ampliat o modificat sobre un solar, o les reformes o millores realitzades.

La declaració d’obra nova és la manifestació a escriptura pública del propietari o de tots els copropietaris d'una finca en la qual es fa constar el fet d'haver-se començat o acabat noves actuacions, construcció d'edificis, millores o bé, altres obres noves anàlogues. 

Aquesta escriptura es podrà inscriure en el registre de la propietat, i així aconseguir la concordança entre el registre i la realitat jurídica extra registral. Si es tracta d'edificis, es farà constar el nombre de plantes; la superfície de la parcel·la ocupada; el total dels metres quadrats edificats i, si en el projecte aprovat s'especifica, el nombre d'elements susceptibles d'aprofitament independent.

Es pot fer de dues maneres segons la fase de construcció: l’obra nova acabada o l'obra nova en construcció. En el segon cas la declaració es sol fer quan el propietari necessita finançament del banc per construir i fer una hipoteca sobre l'immoble en construcció. En acabar l'obra el propietari haurà de declarar que s'ha conclòs mitjançant una acta notarial anomenada de final d'obra.

Si es tracta d'un constructor o promotor, és a dir un empresari, la declaració d'obra nova és obligatòria. Si es tracta d'una particular que construeix sobre el seu terreny per al seu ús personal, haurà de fer la declaració d'obra nova per a contractar els subministraments i obligatòriament si vol vendre, llogar o demanar a un banc un préstec hipotecari.

En la declaració d'obra nova, el notari ha de controlar la legalitat. És a dir, que s'ha fet amb totes les llicències, autoritzacions i requisits que exigeix la Llei.


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.