Actualitat

Vés enrere

Obres paralitzades · Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo

imatge decorativa

El Govern, seguint amb l’aplicació de noves mesures per aprofundir en el control de la propagació del COVID-19, ha aprovat el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, en el qual estableix, entre altres criteris:

- Article 1: Ámbito subjetivo de aplicación:

1. El presente real decreto-ley se aplicará a todas las personas trabajadoras por cuenta ajena que presten servicios en empresas o entidades del sector público o privado y cuya actividad no haya sido paralizada como consecuencia de la declaración de estado de alarma establecida por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

- Disposició transitòria primera: Garantías para la reanudación de la actividad empresarial. En aquellos casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad, las personas trabajadoras incluidas en el ámbito subjetivo de este real decreto ley podrán prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020 con el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso retribuido recuperable sin perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial.

Per tant, l’activitat de la construcció tant en obra pública com en obra privada queda paralitzada a partir del dia 31 de març de 2020 i fins el proper dia 9 d’abril de  2020, o data posterior que en el seu moment es dictamini per les autoritats, ja que no consta inclosa en l’annex del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, ni en les activitats descrites en l’art. 1.2 del citat text.

 

*** Us recordem que el COAATT, com hem fet des que es va iniciar l’estat d’alarma, no atura la seva activitat per ajudar-vos en tot allò que necessiteu. Es mantenen tots els serveis del Col·legi, per via telefònica i online, en horari de 09:00 a 14:00 hores. Serveis COAATT durant l'alerta per COVID-19