Actualitat

Vés enrere

Novetats en l’àmbit de la contractació pública

Imatge decorativa

La Ley 9/2022, de 14 de juny, de Calidad de la Arquitectura, amb l’objectiu de protegir, fomentar i difondre la qualitat de l’arquitectura, declarant-la com a bé d’interès general (consultar article web col·legial L’arquitectura un bé d’interès general), estableix, entre altres disposicions, una novetat dins de l’àmbit de la contractació pública.

Aquesta novetat en la contractació pública, s’estableix en la Disposició final segona, en la qual crea un nou supòsit excepcional:

► Permet la contractació conjunta de la redacció de projecte i l’execució de l’obra, d’acord amb l’art. 234.1 de la Ley 9/2017, de 8 de novembre, sempre que el contracte estigui finançat amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

► Però, l’òrgan de contractació haurà d’indicar en l’expedient els motius que, amb independència a la forma de financiació de l’actuació, justifiquin dur a terme una contractació conjunta, tot d’acord amb la Ley 9/2017, de 8 de novembre, de Contratos del Sector Público.

Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Se introduce un nuevo artículo 52 bis en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, que queda redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 52 bis. Contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras. 

Además de en los supuestos previstos en el artículo 234.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, se permitirá con carácter excepcional la contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras cuando el contrato se vaya a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, salvo que se trate de obras cuya correcta ejecución exija el cumplimiento de unos requisitos de solvencia o, en su caso, clasificación, que no sea posible determinar antes de obtener el correspondiente proyecto. 

En todo caso, el órgano de contratación deberá indicar en el expediente los motivos que, con independencia de la forma de financiación de la actuación, justifican llevar a cabo una contratación conjunta. Se deberá garantizar, en todo caso, que las actuaciones cumplen con los principios horizontales y mecanismos de control del Plan.»

Respecte a la licitació per lots, es pot consultar l’article web col·legial Separació de lots per a diferenciar feines.


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.