Actualitat

Vés enrere

Obres Amb Garantia 2018

Imatge decorativa

El lloc web Obres Amb Garantia (OAG) és consolida l'any 2018 amb més de 500 peticions de pressupost i més de 60 visites diàries. Uns valors que multipliquen per 5 l’activitat de la borsa de treball del COAATT, en poc més de quatre anys.

El servei compta actualment amb més de 100 tècnics inscrits i la mitjana de tècnics interessats a pressupostar oscil·la entre 12 i 17, per cadascuna de les ofertes. 

Respecte a l’enviament dels pressupostos al clients, un aspecte imprescindible per al bon funcionament del servei d'Obres Amb Garantia, també s'ha millorat molt. Al 2018 s'han enviat 1.298 pressupostos d’honoraris, un 30% més respecte l'any 2017, un objectiu clau per consolidar la plataforma 'Obres amb Garantia' i potenciar la imatge de qualitat i professionalitat dels tècnics i els serveis de OAG.

L'any 2018 s’ha aconseguit que més del 95% dels pressupostos d'honoraris sol·licitats arribin als particulars i empreses.

 

Pel que fa al tipus de peticions realitzades a OAG, tot i que l’increment més important és el del número de certificats d’habitabilitat, més d’un 40%, potser el més rellevant és el relacionat amb l'augment en el número de peticions de pressupostos relacionats amb l’obra nova i la rehabilitació, que experimenta un increment superior al 17%. La promoció d’obra nova està en aquest cas lligada habitualment amb l’autopromoció.

Els certificats d’habitabilitat amb un 32% i les inspeccions tècniques d’edificis amb més d’un 26% representen gairebé la meitat de les consultes realitzades a OAG al 2018. El certificats d’eficiència ocupen el tercer lloc amb gairebé el 15% del total.

Com ja hem indicat abans, hi ha un creixement molt significatiu, respecte l'any 2017, en les obres de reforma i l’obra nova, entre un 20 - 30 %. Els informes tècnics conserven valors respecte de les consultes fetes al 2016.

Globalment l’activitat passa de 462 sol·licituds a 516, el que representa una pujada al voltant d’un 24%.