Actualitat

Vés enrere

OBRES AMB GARANTIA. ACTIVITAT 2016.

 

OBRES AMB GARANTIA. ACTIVITAT 2016.

 

Entre octubre i desembre de 2016 s’han rebut 125 sol·licituds de pressupost, més d’un 50% respecte del trimestre anterior. Del total, les consultes relatives a inspeccions tècniques d’edifici sumen més de la meitat.

Els certificats d’habitabilitat i els certificats d’eficiència representen entre el 17% i el 12% i conserven valores respecte de trimestres anteriors.

Les consultes realitzades sobre activitats a l’últim trimestre sumen 6, i actualment representen al voltant del 5% del total. S’han fet 6 taxacions.

Les peticions d’informes pericials baixen a la meitat respecte del trimestre anterior i conserven els valors les reformes parcials de l’habitatge, siguin banys o cuines.

Gairebé la meitat es concentren al Tarragonès i aproximadament un 20% al Baix Camp. El Baix Penedès és la tercera comarca amb més peticions, al voltant d’un 10%.

En relació als tècnics, a l’OAG actualment hi han 88 tècnics que reben les ofertes diàries de feina. Dels 375 pressupostos que s’han sol·licitat, sols s’han enviat uns 225, i s’han concretant al voltant d’un 10%.

Encara molts tècnics no finalitzen el procés de la plataforma, essent una dada que perjudica la qualitat del servei.

En aquest sentit, cal recordar que els tres tècnics als quals el programa assigni el treball, hauran d'indicar al web, dins l'apartat PEM, la proposta d'honoraris, i s'haurà d'adjuntar un PDF descriptiu en detall d'aquesta proposta d'honoraris.

Tanmateix recordar la necessitat d’informar de l’assignació de la feina, si aquesta es produeix, afegint el número de visat/registre associat, ja que s’iniciarà en breu el control de qualitat del servei, per tal de valorar amb el client la plataforma i el serveis que a través d’ella ha obtingut.

 

Tipus de treball

4t trimestre 2015

1r trimestre 2016

2n trimestre 2016

3r trimestre 2016

4t trimestre 2016

Total

Cèdula d'habitabilitat

23

22

22

32

22

153

Cert. Eficiència Energètica

20

17

16

16

15

98

Comunitat de propietaris

2

6

1

0

1

13

Documentació tècnica

0

1

0

0

0

1

Informe pericial

4

5

7

10

4

34

Inspecció Tècnica d'Edificis

35

8

2

5

67

120

Obra Nova Casa

2

1

1

1

3

9

Obra Nova Magatzem

0

1

0

1

0

3

 Obra Nova Garatge

0

3

0

0

0

3

Locals comercials i oficines

4

7

4

4

6

28

Reforma Bany

0

2

1

0

0

3

Reforma Cuina

1

0

3

2

0

7

Reforma Habitatge

7

4

10

2

0

28

Taxacions

5

9

10

9

6

39

Piscina

1

0

1

0

0

2

Enderrocs

1

0

0

0

0

1

Coordinador de seguretat

1

0

0

0

0

1

Urbanització

1

0

1

1

0

3

Legalització

2

0

0

0

1

3

Total

104

80

78

82

125

549

 

Comarques

4t trimestre 2015

1r trimestre 2016

2n trimestre 2016

3r trimestre 2016

4t trimestre 2016

Total

Alt Camp

4

0

3

2

3

17

Baix Camp

23

17

15

19

28

115

Baix Ebre

3

2

0

1

2

11

Baix Penedès

9

11

10

9

12

57

Conca de Barberà

1

1

3

4

1

12

Montsià

1

0

4

0

0

5

Priorat

4

2

1

0

0

8

Ribera d'Ebre

3

2

3

0

0

9

Tarragonès

56

48

41

47

77

304

Terra Alta

0

1

1

0

2

4

Altres Comarques

1

1

1

3

0

7

Total

104

80

78

82

125

549

 

Tipus de treball

Peticions 2016

 

Comarques

Peticions 2016

Cèdula d'habitabilitat

98

 

Alt Camp

8

Cert. Eficiència Energètica

64

 

Baix Camp

78

Comunitat de propietaris

8

 

Baix Ebre

5

Documentació tècnica

1

 

Baix Penedès

39

Informe pericial

26

 

Conca de Barberà

9

Inspecció Tècnica d'Edificis

82

 

Montsià

4

Obra Nova Casa

6

 

Priorat

3

Obra Nova Magatzem

2

 

Ribera d'Ebre

5

 Obra Nova Garatge

3

 

Tarragonès

213

Locals comercials i oficines

21

 

Terra Alta

4

Reforma Bany

3

 

Altres Comarques

5

Reforma Cuina

5

 

Total

373

Reforma Habitatge

16

     

Taxacions

34

     

Piscina

1

     

Enderrocs

0

     

Coordinador de seguretat

0

     

Urbanització

2

     

Legalització

1

     

Total

373

     

 

En els 18 mesos de funcionament de l’OAG s’han rebut 549 consultes, s’han enviat al voltat de 990 pressupostos, i segons les dades indicades pels tècnic, s’han realitzant  més d’un 9% dels mateixos.

 

Tipus de treball

Peticions

 

Comarques

Peticions

Cèdula d'habitabilitat

153

 

Alt Camp

17

Cert. Eficiència Energètica

98

 

Baix Camp

115

Comunitat de propietaris

13

 

Baix Ebre

11

Documentació tècnica

1

 

Baix Penedès

57

Informe pericial

34

 

Conca de Barberà

12

Inspecció Tècnica d'Edificis

120

 

Montsià

5

Obra Nova Casa

9

 

Priorat

8

Obra Nova Magatzem

3

 

Ribera d'Ebre

9

 Obra Nova Garatge

3

 

Tarragonès

304

Locals comercials i oficines

28

 

Terra Alta

4

Reforma Bany

3

 

Altres Comarques

7

Reforma Cuina

7

 

Total

549

Reforma Habitatge

28

     

Taxacions

39

     

Piscina

2

     

Enderrocs

1

     

Coordinador de seguretat

1

     

Urbanització

3

     

Legalització

3

     

Total

549