Actualitat

Vés enrere

OBRES AMB GARANTIA

 

 

OBRES AMB GARANTIA

 

 

Per tal de recordar el seu funcionament, us fem una breu explicació:

Les sol·licitud de particulars o les ofertes de la borsa de treball del COAATT es canalitzaran a través d’obres amb garantia.

El COAATT comprovarà que la sol·licitud sigui vàlida, i si correspon, publicarà la sol·licitud. En aquest cas tots els tècnics que estan donats d’alta rebran un correu electrònic informant de la nova sol·licitud de feina, i hauran d’acceptar-la o descartar-la. Per fer-ho disposaran de 6 hores i no aceptar-ho no implica cap tipus de penalització.

 

Finalment el sistema escollirà 3 tècnics d'entre tots els que hagin acceptat, en funció dels treballs ja assignats, la comarca, el tipus de treball o el vostre perfil.

 

Els tres tècnics hauran d'indicar al web, dins l'apartat PEM, la proposta d'honoraris, i s'haurà d'adjuntar un PDF descriptiu en detall d'aquesta proposta d'honoraris. En el cas de no fer-ho, el tècnic rebrà una penalització. El temps màxim per poder penjar el pressupost i enviar-ho al client és variable en funció del tipus de treball. Serà de 6 hores en el cas de certificats d’habitabilitat, certificats d’eficiència, taxacions, expedients d'activitat o informes pericials, i 24 a la resta.

El període de temps comprès entre les 20:00 i les 8:00, no es consideraran hàbils.

Aquest sistema és provisional fins al funcionament complert del procediment que inclourà valoracions dels sol·licitants i feines realitzades