Actualitat

Vés enrere

Obres amb la garantia de professionals quilòmetre zero

imatge decorativa

És evident que estem satisfets d’observar com el portal Obres amb Garantia, que vàrem posar en marxa des del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona l’any 2015, ha anat creixent i consolidant-se. Aquest fet, perquè si mirem les dades així ens ho permeten dir, és una evidència que la creació d’aquest servei va ser encertada i era necessària.

Teníem clar, des del principi, que www.obresambgarantia.com havia de convertir-se en aquell espai referencial que posa a l’abast de la societat als professionals qualificats per executar obres, preparar-les, coordinar-les i gestionar tràmits diversos. Una obra ben feta només la poden realitzar experts en la matèria i amb un servei com el d’Obres amb Garantia, la premissa de garantir una obra així, rigorosa i de qualitat, que a més evita els nyaps que es poden fer als habitatges per part de mans no qualificades, s’ha entès per part de la societat.

Amb aquest portal, per altra banda, hem fet una aposta clara pel tècnic de quilòmetre zero que és aquell que tenim a prop i que està cridat a ser el nostre veritable tècnic de capçalera. Aquests elements: la professionalitat qualificada i la proximitat del qui l’exerceix, han estat també entesos per altres parts del sector de la construcció amb qui ja hem començat a col·laborar, com és el cas del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Saragossa i el Gremi de la Construcció del Baix Camp, qui van sumar-se fa uns mesos a Obres amb Garantia. Aquests col·lectius entenen, de la mateixa manera que nosaltres, que és necessari regular les condicions i qualitat de les obres, independentment de la importància o abast que tinguin, a través de mecanismes que posin a l’abast dels ciutadans i ciutadanes mà d’obra qualificada i de proximitat que són dos segells cabdals.

A partir d’aquestes aliances toca treballar en una única direcció, aquella que ens durà a consolidar el nostre sector i la imatge dels professionals que en són protagonistes principals. També, a partir d’elles, hem de saber que només sumant esforços amb aquells altres col·lectius que conviuen en l’àmbit de la construcció serem capaços de reforçar-nos, obrir-nos a tots els agents de territori i, especialment, a totes les persones que ens necessiten. Sumar per créixer i créixer per construir en tots els sentits.