Actualitat

Vés enrere

OPERATIVA SOL·LICITUD DE CÈDULES D’HABITABILITAT

OPERATIVA SOL·LICITUD DE CÈDULES D’HABITABILITAT

 

Les sol·licituds fetes de manera telemàtica, mentrestant no es solucionin els problemes de funcionament de la plataforma de sol·licitud de cèdules d’habitabilitat per part de la Generalitat, i per facilitar l’enviament dels documents i agilitzar la tramitació, s’hauran d’acompanyar dels documents que siguin necessaris.

Així, i dins el camp destinat a la “documentació annex” del formulari de sol·licitud de cèdula de segona ocupació, s’adjuntarà, la declaració responsable. La resta de documents, el certificat d'habitabilitat, la documentació gràfica, o qualsevol altra, donat que no es pot adjuntar directament, es farà, UN COP VALIDAT EL DOCUMENT, mitjançant l’opció  “d’adjuntar arxiu” d’Adobe Acrobat