Actualitat

Vés enrere

Parar i reflexionar ajuda a millorar

Imatge decorativa

El treball del dia a dia ens fa agafar uns hàbits o costums que moltes vegades acabem dient: “com que funciona, no canvio”. Però, hi ha vegades que és necessari parar, reflexionar i analitzar l’exercici professional que realitzem, tant perquè hagi una bona execució d’obra com per fer front a una possible reclamació. I ara és un bon moment.

La reflexió i anàlisis de l’exercici professional es pot fer, a títol d’exemple, fent les següents preguntes i respostes:

 

Preguntes Respostes
Tinc cartera d’obra executada
Quan comença a comptar el termini de la garantia per a reclamar? A partir de la data del Certificat Final d’Obra (CFO) o de l’Acta de Recepció.
Quant de temps en soc responsable? Hi han 2 terminis:
- Les garanties, termini per aparèixer el dany:
. 1 any per danys d’acabats d’obra o estètics.
. 3 anys per danys que afectin a la funcionalitat o habitabilitat de l’obra. Patologies que afecten a l’ús normal de l’habitatge.
. 10 anys per als danys estructurals a l’obra
- La prescripció: termini per exercitar l’acció quan ha sortit el dany --> 2 anys per totes les anteriors.
Tinc un email/whashapp que m’informen que hi ha unes patologies a l’obra, dic alguna cosa? No. En el moment que s’ha signat el CFO ja no s’ha de dir res més i davant una informació de l’existència de patologies a l’obra informar a la companyia asseguradora
He renunciat a una obra. Em poden reclamar? Qui signa el CFO és el responsable del 100% de l’obra.
Els demandants poden reclamar a tothom, després serà amb la prova que s’haurà de demostrar la participació i responsabilitat de cadascú.
L’obra que tinc en execució
Faig les suficients visites d’obra? Faig un bon control? Generalment es concreten les visites a realitzar. Però és important extremar el control de l’execució material de determinades partides que poden ser susceptibles a què en un futur puguin sorgir patologies i danys majors (per exemple, poder evitar que sorgeixin humitats, fer un control exhaustiu de l’execució de les pendents).
Una prova de control de l’obra és escriure al Llibres d’Ordres.
Documento les ordres que dono per subsanar errors? Es compleixen? Les ordres que es donin s’han de fer constar en el Llibre d’Ordres o fer actes al respecte. I és necessari:
. El Llibre d’Ordres/actes sigui signat per tots els interessats.
. Aquestes ordres les sàpiga la persona interessada que les ha d’executar.
. Assegurar-se que s’han subsanat els errors amb les ordres donades. I si no s’ha fet, fer-ho constar al Llibre d’Ordres i fer un seguiment fins que se subsanin.
. És important fer un bon reportatge fotogràfic de tot del que s’ha fet i dit.
Em demanen el CFO i encara falten coses per a fer. El signo? Es pot signar el CFO però cal fer inventari de tot el que resta a fer o desperfectes a subsanar.
A tenir en compte, durant l’obra dir/escriure al Llibres d’Ordres/actes i fer fotografies de tot el que es vulgui, i com més s’escrigui millor, però una vegada signat el CFO no s’ha de dir res.
Com a professional
Soc assalariat, estaré ben cobert? L’empresa té l’obligació de donar-me cobertura i serà qui respondrà davant una reclamació.
Però és recomanable està cobert per un mateix o bé està segur d’estar ben cobert per l’assegurança de l’empresa i demanar que aquesta doni cobertura davant una reclamació encara que no sigui assalariat.
Podeu consultar l’explicació donada en l’article publicat "Tècnic lliberal vs assalariat", en el document "Arquitecte Tècnic vs exercici assalariat"
Soc liberal, tinc suficient amb la cobertura subscrita amb la pòlissa de RC professional? La cobertura de la pòlissa de RC s’ha d’adaptar a l’activitat professional. 
S’ha de tenir en compte:
- Tot treball professional signat, per petit que sigui, per poc risc que tingui, té la seva responsabilitat, d’aquí la importància de tenir cobert tots els tràmits que es realitzin per a un treball professional.
- Revisar la cobertura actual i, si és precís, augmentar-la tant per tenir ben coberta la decennal com futurs treballs professionals, per evitar quedar-te sense una cobertura suficient per fer front a possibles indemnitzacions, ja que si no és suficient s’haurà de respondre amb el patrimoni.

 

El Col·legi resta a la vostra disposició per a qualsevol dubte que tingueu respecte a l’exercici de la professió, al correu electrònic secretaria@apatgn.org


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.