Actualitat

Vés enrere

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

Imatge decorativa

El passat dissabte dia 10 de març va ser publicat en el BOE el Real Decreto 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

El nou Plan de Vivienda recull ajudes al lloguer, a les persones en situació de desnonament del seu habitatge habitual, a la promoció d’habitatges per a lloguer, a la rehabilitació i regeneració urbana i rural, als joves per a l’adquisició d’habitatge en municipis de menys de 5.000 habitants i a la promoció d’habitatges per a persones grans o persones amb discapacitat.

El Ministeri de Foment i les Comunitats Autònomes subscriuran convenis de col·laboració per a l’execució del Plan, corresponent als òrgans competents de les Comunitats Autònomes la tramitació i resolució dels procediments de concessió i pagament de les ajudes del Plan, així com la gestió de l’abonament de subvencions una vegada hagin estat reconegudes per dites Administracions d’acord amb els criteris establerts en el Real Decreto per a cada programa i acordat en els corresponents convenis de col·laboració.

Dins dels diferents programes que contempla el Real Decreto, cal destacar el següent:

Capítol VI regula el programa de foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges.

Capítol VII recull el programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat d’habitatges.

Capítol VIII recull el programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural.

El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 va entrar en vigor el dia següent de la seva publicació en el BOE, si bé les ajudes que s’atorguin a l’empara del mateix podran reconèixer-se amb efectes retroactius de l’1 de gener de 2018. Més informació, consultar AQUÍ