Actualitat

Vés enrere

PROBLEMES DE L’AGÈNCIA DE L´HABITATGE EN LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DE CÈDULES D´HABITABILITAT

PROBLEMES DE L’HAGÈNCIA DE L’HABITATGE EN LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DE CÈDULES D’HABITABILITAT

 

Des del dia 21 de gener, segons ens indiquen els serveis de suport tècnics d’informàtica de l’Agencia de l'Habitatge de Catalunya i de l’AOC, s’estan produint problemes en la recepció del document de certificat d’habitabilitat de segona ocupació.

Aquest problemes en la recepció de documents està provocant que els serveis tècnics de l’Agencia de l'Habitatge de Catalunya, els Consells Comarcals i els Serveis Municipals, sol·licitin l’entrega dels documents de manera presencial per tal de poder realitzar la supervisió i emissió de les cèdules d’habitabilitat de segona ocupació.

Davant de les repetides queixes que això està provocat, el COAATT vol indicar:

  1. Que l’origen dels problemes en la recepció de documents per part dels serveis tècnics, son totalment aliens al COAATT, i que en cap cas som responsables.
  2. Que el nostres serveis d’informàtica han supervisat, informat i col·laborat, en tot moment, amb els serveis de suport tècnic d’informàtica de l’Agencia de l'Habitatge de Catalunya i de l’AOC.
  3. Que el COAATT informarà als col·legiats de qualsevol sistema alternatiu que l’Agencia de l'Habitatge de Catalunya ens pugui indicar per a l’entrega de la documentació,
  4. Que un cop solucionats els problemes, el COAAT informarà als col·legiats.

 

Més informació:

Gabinet tècnic

Tel. 977 212 799 Ext. 3

C.e.: gabtec@apatgn.org