Actualitat

Vés enrere

PROGRAMA DE REHABILITACIÓ

PROGRAMA DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI. INSPECCIÓ TÈCNICA (ITE)

 

Un cop finalitzat l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici, i si aquest presenta deficiències, la propietat està obligada a aprovar un programa de rehabilitació en el termini màxim d’un any.

A la vegada, será necessari constituir un fons de reserva específic per respondre a les despeses que es derivin de l’execució de les obres previstes al programa, i executar les obres de rehabilitació previstes en el programa, que es podran realitzar per fases, prioritzant la reparació de les deficiències segons el grau de gravetat.

Quan les deficiències apreciades tinguin la qualificació de greus o molt greus, el termini màxim per aprovar el programa de rehabilitació és de sis mesos. Aquest termini s’inicia en el moment que la propietat recepciona l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici.

Aquest programa de rehabilitació requereix la supervisió per part de arquitecte o un aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació., el qual fara les recomanacions oportunes.

La propietat estarà obligada a lliurar, a requeriment de les administracions, la documentació acreditativa de l’elaboració i la presentació de l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici, així com de l’aprovació del programa de rehabilitació i el seu compliment.

Per tal de facilitar el desenvolupament del programa de rehabilitació i el seu control econòmic, el Consell d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya CAATEEC i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya COAC, han elaborat una proposta conjunta del contingut del Programa de Rehabilitació.

 

  1. IDENTIFICACIÓ I DADES PRÈVIES
  2. PROPOSTES I FASES D’INTERVENCIÓ
  3. PLANIFICACIÓ FINANCERA PER FER FRONT A LES OBRES DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓ