Actualitat

Vés enrere

PUBLICACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08 AMB COMENTARIS

 

 

PUBLICACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08 AMB COMENTARIS

 

El Ministeri de Foment ha revisat l'edició de la Instrucció de Formigó Estructural EHE-08 amb comentaris dels membres de la Comissió Permanent del Formigó (CPH).

El Reial decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la “Instrucció de formigó estructural (EHE-08)” té per objecte regular el projecte, execució i control de les estructures de formigó, tant en obres d'edificació com d'enginyeria civil, a fi d'aconseguir l'adequada seguretat de les mateixes, preservant la de les construccions que en ella se sustenten i la dels usuaris que les utilitzen.

El document es pot descarregar aquí 

 

Dins el web dedicat al CTE del Ministeri de Foment, s’ha incorporat una nova publicació del DB SUA que incorpora, al costat del text articulat del DB, els principals comentaris, aclariments i criteris d'aplicació resultat de les consultes relacionades amb la interpretació i aplicació del Document Bàsic.

El document es pot descarregar aquí