Actualitat

Vés enrere

Publicació del nou Codi Estructural

imatge decorativa

L’ aprovació del nou Reial Decret 470/2021 respon a la necessitat d'actualitzar la reglamentació vigent relativa a les estructures de formigó i a les estructures d'acer, d'acord a les novetats de caràcter tècnic i reglamentari que afecten el contingut d'aquesta reglamentació, així com incloure una nova reglamentació per a les estructures mixtes de formigó i acer.

Al Codi Estructural es regulen les qüestions relatives a bases de projecte i anàlisi estructural, així com als requisits tècnics exigibles als materials, a la durabilitat i vida útil de les estructures, a l'acció d'incendi, al control i l'execució de les estructures, actualitzant les Instruccions EHE-08 i EAE que es deroguen, d'acord amb les esmentades novetats de caràcter tècnic i reglamentari.

A més, els principals aspectes inclosos en la nova norma són:

  • Regular les matèries que no regula la reglamentació actual:
  1. La gestió de les estructures existents durant la seva vida útil, que actualment queden fora de l'àmbit d'aplicació de les Instruccions de formigó i acer.
  2. Els sistemes de protecció, reparació i reforç d'estructures de formigó.
  3. Les estructures realitzades amb acer inoxidable.
  4. Les estructures mixtes de formigó i acer.
  • Modificar les mencions a la Directiva 89/106/CEE de Consell, de 21 de desembre de 1988, relativa a l'aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats membres sobre els productes de construcció, que es contenien en la reglamentació vigent, substituint-les pel Reglament (UE) Nº 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell, la principal novetat és que desapareix el concepte d'idoneïtat a l'ús dels productes amb marcatge CE, i se substitueix per la presumpció de veracitat de l'expressió dels valors de les prestacions de les característiques dels productes emparats pel marcatge.
  • Avaluar la sostenibilitat de les estructures considerant les característiques prestacionals, ambientals, socials i econòmiques que aporten els agents que participen en el seu projecte i execució.
  • Establir recomanacions per a la utilització del formigó projectat estructural.
  • Incorporar els aspectes més rellevants de la normativa europea per al càlcul de les estructures, d'acord amb els procediments que estableixen els Eurocodis Estructurals.

 

El Codi Estructural no és aplicable als projectes, quan l’ordre de redacció o d' estudi, o encàrrec, s'hagués efectuat amb anterioritat a la seva entrada en vigor, ni a les obres que se’n deriven, sempre que aquestes s'iniciïn en un termini no superior a un any per a les obres d'edificació.


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.