Actualitat

Vés enrere

Puc perdre l’empresa

Imatge decorativa

L’accident laboral és un fet fortuït, imprevisible. Generalment, l’empresari posa totes les mesures per a prevenir-los, però s’acaben produint.

L’empresari està obligat a protegir sempre al treballador, i la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, estableix les obligacions i drets dels empresaris en matèria de prevenció de riscos laborals.

Però, com s’ha exposat anteriorment, els accidents laborals s’acaben produint, i quan se’n produeix un, Inspecció de Treball aixeca acta i, si procedeix, proposa una sanció per haver-se produït l’accident laboral o, malaltia professional, per una deficient aplicació de les mesures de prevenció de riscos laborals.

Aquesta sanció s’anomena recàrrec de prestacions econòmiques de la Seguretat Social que s’aplica a l’empresari quan s’infringeixen les mesures de seguretat. Per exemple: quan no s’han adoptat les mesures generals o particular adequades per a cada lloc de treball i personal, o si s’han adoptat però són deficients o es troben en males condicions.

Davant això, s’aplica una quantia corresponent al recàrrec de prestacions econòmiques que percebrà el treballador accidentat, i en funció de la gravetat de la falta comesa per l’empresa, pot augmentar l’import entre un 30 i 50%. Imports que poden repercutir molt negativament en l’activitat empresarial, i fins i tot arribar al tancament de l’empresa.

Per tant, d’acord amb l’argumentat, si un accident ja és una situació prou greu per a l’accidentat, a l’empresari li pot comportar la pèrdua de l’empresa per l’alt cost del recàrrec de prestacions. I vista la situació, és recomanable, d’acord amb l’art. 15.5 de la Llei 31/1995, que l’empresari subscrigui una assegurança de recàrrec de prestacions, de nova creació, que assegura: al treballador el seu cobrament (ja que ho percep com a indemnització) i a l’empresari li evita una gran pèrdua patrimonial.

Si algun empresari hi estigués interessat, o coneixeu algun que podria estar-hi, contacteu amb el Col·legi que us podrà ajudar. 

Normativa relacionada: 
- Article 164 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, texto refundido Ley General de la Seguridad Social.
- Article 15.5 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals
- Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Més informació a: secretaria@apatgn.org


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.