Actualitat

Vés enrere

RECOMANACIONS SOBRE EL CERTIFICAT D`EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA. CONTINGUT DEL DOCUMENT SOBRE RECOMANACIONS

 

L’ICAEN publica a l’apartat de preguntes freqüents el contingut del document adjunt a la sol·licitud de certificació energètica sobre les recomanacions. Document amb el detall de les recomanacions de millora d'eficiència energètica de l'edifici o habitatge i descripció de les proves i comprovacions fetes pel tècnic certificador

 

Què ha de contenir el document de recomanacions?

El document haurà de contenir les indicacions sobre com obtenir informació de la relació cost -eficàcia de les recomanacions formulades en el certificat. L'avaluació d'aquesta relació s'efectuarà sobre la base d'una sèrie de criteris estàndards, com ara l'avaluació de l'estalvi energètic, els preus subjacents de l'energia i una previsió de costos preliminar. Per aquest motiu, es modifica el formulari del tràmit de certificació d'eficiència energètica d’edificis per incloure de forma obligatòria aquest document.

Cal considerar que la no inclusió de la informació mínima que el certificat ha de contenir, es considerarà infracció en matèria de certificació de l'eficiència energètica dels edificis i es sancionarà d'acord amb allò que indica la Disposició addicional tercera de la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes