Actualitat

Vés enrere

REGISTRE DE TÈCNICS CERTIFICADORS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

AL·LEGACIONS AL REGISTRE DE TÈCNICS CERTIFICADORS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 

El passat 31 de juliol, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i el Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya, van presentar a l’ICAEN un escrit de rebuig per la informació que consta al seu web sobre els tècnics certificadors habilitats i el registre de tècnics competents, sol·licitant-ne la rectificació de la mateixa per tal que s’ajusti a la legalitat vigent, d’acord amb la LOE i jurisprudència, i que ofereixi als usuaris una informació veraç, amb els matisos necessaris. És imprescindible considerar que l’ús mes comú és el d’habitatge i altres edificacions pertanyents al grup a, de l’article 2.1 de la LOE, on son arquitectes i arquitectes tècnics, i, d’acord amb l’àmbit de la seva especialitat, enginyers i enginyers tècnics, els tècnics habilitats per a la seva certificació. [Més informació]