Actualitat

Vés enrere

Reinici de les obres de construcció

imatge decorativa

Des de l’anunci del govern de reiniciar els treballs a les obres, a partir del 14 d’abril de 2020, es torna a plantejar entre els col·legiats el dubte dels efectes que podria produir un contagi entre els treballadors.

Efectivament, tal i com apunten molts tècnics, la Covid-19 està considerada com accident de treball, això vol dir que qualsevol treballador podria desencadenar un procediment judicial, igual que amb una caiguda en alçada, per exemple. 

En aquest cas els advocats també plantegen la dificultat de poder acreditar que el contagi s’ha produït a l’obra. És l’únic punt fort que tindria una defensa d’aquest tema.

De tota manera i, tenint en compte la delicadesa d’això, els experts en seguretat i salut a les obres de construcció recomanen que la possibilitat de contagi del Covid-19 es tracti a totes  les obres igual que es faria amb un risc greu, és a dir, demanar a la constructora un annex amb l’avaluació biològica del risc i que aquesta informació sigui donada a tots els treballadors de l’obra. 

Aquesta avaluació hauria de contenir mesures organitzatives on avaluar l’aforament de l’obra per garantir distancies, mesures col·lectives on indicar els mètodes de desinfecció de les eines de treball i  mesures individuals pels treballadors que continguin els EPIs.

Podeu accedir a la gravació de la videoconferència i a la documentació de la jornada sobre "EL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I LA COVID-19", realitzada el passat dia 25 de març de 2020, i organitzada pel COAAT de Navarra, als següents enllaços: