Actualitat

Vés enrere

Revisió de projectes i documentació tècnica

Imatge decorativa

La revisió de projectes de rehabilitació o obra nova, dins les competències professionals de l’arquitecte tècnic, abastarà els continguts formals, legals i tècnics.

El document haurà d’incloure els apartats indicats a “Continguts de projecte”, disponible a l’apartat “Impresos pels Visats” del web del COAATT.

La memòria inclourà un apartat de dades generals, una memòria descriptiva, una memòria constructiva i la justificació del compliment dels aspectes legals que li siguin d’aplicació, però que considerarà com a mínim, el requisits bàsics sobre funcionalitat, seguretat i habitabilitat.

Els annexes a la memòria inclouran l’estudi de residus, el pla de control de qualitat, l’estudi de seguretat i salut o estudi bàsic i el manual d’ús i manteniment. En funció del tipus d’obra podrà incloure altres documents.

Finalment el plec de condicions incorporarà sempre un plec de clàusules administratives i un plec de condicions tècniques particulars.

La documentació relativa a memòries valorades inclourà un apartat de dades generals, una memòria descriptiva, una memòria constructiva, la justificació del compliment dels aspectes legals que li siguin d’aplicació i una valoració econòmica que en aquest cas pot ser global.

La resta de documentació, estudis de seguretat, projectes d’activitat, projectes de parcel·lació, reparcel·lació o divisió horitzontal i els projectes de bastida, s’ajustaran als aspectes definits al “Full per a la revisió de la documentació tècnica”, disponible a l’apartat “Impresos pels Visats” del web del COAATT.

La revisió inclourà també la verificació de les dades sobre les característiques de l’obra, el PEM i la superfície, indicades a la documentació tècnica.

 

Certificat de final d’obra i d'habitabilitat

Per al visat dels certificats de final d’obra d’arquitecte i arquitecte tècnic, l’imprès ha d’estar visat digitalment pel Col·legi d’Arquitectes o signat per l’arquitecte director de l’obra.

És imprescindible també aportar el registre de resultats (annex B), la documentació del seguiment del control de qualitat i la fulla del llibre d’ordres.

 

Memòria valorada

En visar una memòria valorada, recordeu que és imprescindible indicar a la nota d’encàrrec la superfície d’actuació i el pressupost de les obres.

 

Col·laboracions tècniques

En visar una col·laboració tècnica, recordeu que és imprescindible indicar a la nota d’encàrrec els metres quadrats i el pressupost de les obres. S’ha d’acompanyar d’un escrit on es descrigui en que consisteix la col·laboració i la direcció d’obra amb la qual es col·labora. En finalitzar la col·laboració s’ha de comunicar per poder tancar la intervenció.

 

Declaracions responsables

Molts Ajuntaments demanen documentació tècnica o direccions d’obra sense visar, amb una declaració responsable. En aquest cas cal recordar que tots el tècnics han de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per a tots els treballs que realitzin, i que per que els treballs estiguin assegurats s’han de comunicar a les companyies asseguradores amb el Visat, Redap o Redoc, amb la comunicació de nota d’encàrrec degudament diligenciada.


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.