Actualitat

Vés enrere

REVISIONS DELS CERTIFICATS D´EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 

REVISIONS DELS CERTIFICATS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 

Recordeu que s'està procedint a la revisió dels informes de qualificació energètica d’edificis existents, els  certificats d'eficiència energètica.

En aquest sentit, cal insistir que el document de millores que es proposa haurà de contenir les indicacions sobre com obtenir informació de la relació cost - eficàcia de les recomanacions formulades en el certificat. L'Avaluació d'aquesta relació s'efectuarà sobre la base d'una sèrie de criteris estàndards, com l'avaluació de l'estalvi energètic, els preus subjacents de l'energia i una previsió de costos preliminar

Tanmateix caldrà incorporar també un previsió de costos d’aquestes mesures

Recordeu també que en el moment de completar el formulari de sol·licitud del certificat, juntament amb les dades de l’habitatge objecte de certificació, s’inclou una declaració responsable  en la que manifesteu:

  • Que sou tècnics competents
  • Que les dades aportades en aquest expedient són certes i vigents
  • Que teniu l'autorització del promotor per fer la sol·licitud
  • Que esteu en possessió d'una pòlissa de responsabilitat civil professional vigent i al corrent de pagament.

A mes  autoritzeu;

  • Que ICAEN cedeixi les vostres dades i els resultats a d'altres Administracions Públiques
  • Que ICAEN també podrà dur a terme la gestió, el control i les inspeccions del procediment de la Certificació Energètica d’Edificis.

 

Mes informació: gabinet tècnic COAATT