Actualitat

Vés enrere

Soc competent?

Imatge decorativa

Un article anterior vàrem parlar de la importància de seguir els tràmits establerts, ja que la documentació tècnica acredita i certifica moltes coses tant del treball realitzat com del tècnic.

El visat/comunicació que es tramita al Col·legi és el segell que acredita la capacitat tècnica, col·legiació obligatòria, disposar de l’obligada assegurança de responsabilitat civil professional necessària per exercir, entre altres, així com tenir un Col·legi Professional recolzant-te.

Ens podem trobar que algun ajuntament denegui la llicència per discrepància en la competència de l’arquitecte tècnic per dur a terme el treball presentat. Per aquest motiu, el Col·legi està a la disposició del col·legiat per tal d’estudiar i defensar la seva competència.

El col·legiat que es trobi amb aquesta situació, cal que, havent visat/comunicat el treball professional, faciliti al Col·legi la comunicació de falta de competència del tècnic per part de l’ajuntament i sol·liciti formalment la seva defensa.

El Col·legi ha fet diverses vegades aquesta gestió, i ha ajudat que el monopoli competencial que la jurisprudència està excloent es faci palès en l’atorgament de llicències d’execució d’obres.

Així mateix, tot i el treball del Col·legi, l’ajuntament en qüestió manté la seva postura, en última instància estan els Tribunals que determinaran la competència.

Podeu observar les cada cop més freqüents sentències competencials favorables en matèria de projectes i obres de rehabilitació, instal·lacions i adequació de locals, obres, urbanisme... Ho podeu trobar a la pàgina web col·legial www.apatgn.org apartat La Institució/Organització Supracol·legial/Consejo

Més informació a: secretaria@apatgn.org