Actualitat

Vés enrere

SUBSANACIÓ DE REQUERIMENTS DE CÈDULA D´HABITABILITAT D´HABITATGE USAT

AVIS IMPORTANT: SUBSANACIÓ DE REQUERIMENTS A SOL·LICITUDS DE CÈDULA D’HABITABILITAT D’HABITATGE USAT, PRESENTADES TELEMÀTICAMENT

 

Les sol·licituds de cèdula d’habitabilitat presentades telemàticament i que rebin un requeriment sobre les dades aportades des de l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya, es podran corregir telemàticament incorporant a l’expedient obert al col·legi, la documentació corregida.

Per fer-ho serà necessari visar el certificat d’habitabilitat amb les correccions pertinents indicades al requeriment per tal d’incorporar-ho a l’expedient.

Recordeu que el visat de modificacions o documentació complementària relacionats amb els certificats d’habitabilitat és gratuït i no representa cap cos addicional.

Per tal d’acreditar l’antiguitat –imprescindible quan no es renovi una cèdula de primera o segona ocupació–, la documentació acreditativa es pot ajuntar amb la nota d’encàrrec i el certificat d’habitabilitat en visar telemàticament.

Si l’antiguitat s’acredita amb la fitxa cadastral, recordeu que el document pdf original que proporciona cadastre s’ha d’escanejar o editar com arxiu d’imatge per tal de poder-ho signar digitalment.

D’altra banda recordeu que per qüestions tècniques alienes al COAATT, actualment no és pot sol·licitar per Internet la cèdula d’habitabilitat dels habitatges construïts posteriorment a l’any 84 sense cèdula d’habitabilitat de primera ocupació. Es a dir, els que requereixen certificat d’idoneïtat.