Actualitat

Vés enrere

Subvencions per a obres d´arranjament dels habitatges per a persones grans

Imatge decorativa
Ahir 26 de febrer es va publicar la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2024.
 
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 18 de març de 2024 i finalitza el 28 de juny de 2024, ambdós inclosos.
 
L'habitatge objecte de l'arranjament ha de ser el domicili habitual i permanent, de la persona al qual les obres de reforma beneficiïn directament.
 
Per a poder accedir a la subvenció s’estableix un límit màxim d’ingressos que es ponderen segons el nombre de membres de la unitat de convivència i la localització de l’habitatge.
 
Inici de les obres.
 
Les obres objecte de les sol·licituds d'ajuts no poden haver-se iniciat abans de la publicació de la Resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, ni abans de la data de la inspecció tècnica de l'habitatge per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), mitjançant les oficines locals d'habitatge, per a la realització de l'informe intern d'idoneïtat tècnica de la inspecció tècnica de l'habitatge.
 
Per al pagament de les quanties subvencionables, caldrà presentar la documentació justificativa que correspongui abans del 28 de juny de 2025.
 
El pressupost de les obres que s'ha de presentar amb la sol·licitud de subvenció no podrà superar l'import màxim de 8.000 euros per habitatge, IVA inclòs.
L'import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible, amb un límit de 4.000 euros per habitatge.
 
Obres subvencionables.
 
Arranjament en l'interior dels habitatges que tenen com a finalitat l'adequació de les peces i dels elements que conformen l'habitatge, amb els objectius que s'especifiquen a continuació: 
 
  • Assolir les condicions mínimes d'habitabilitat dins la superfície útil interior de l'habitatge, destinades a aconseguir la salubritat i el confort, incloent-hi la reparació o substitució de les obertures exteriors deteriorades i l'adequació dels paviments per tal de millorar-ne la capacitat lliscant i que no impliquin perill per a les persones. 
  • Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d'aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament: instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d'estanqueïtat o de fugues en les instal·lacions, i instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l'obertura de persianes o similars. 
  • Adaptar l'interior de l'habitatge per a la millora de l'accessibilitat: 
 
  1. Cambra higiènica. Conjunt d'intervencions amb la finalitat de millorar l'accessibilitat per facilitar les activitats relacionades amb la higiene personal: substitució de la banyera per un plat de dutxa o adaptacions de banyera o dutxa, canvis d'aixetes; substitució o adaptació del WC o del lavabo; eliminació del bidet o d'altres elements per facilitar la mobilitat; tractament antilliscant de paviments i instal·lació d'ajudes tècniques. 
  2. Cuina. Conjunt d'intervencions amb la finalitat de millorar les condicions de seguretat per facilitar les activitats de la vida diària a la cuina: substitució de les plaques de gas canalitzat o butà per plaques elèctriques; adaptació del taulell de cuina; tractament antilliscant de paviments o instal·lació d'ajudes tècniques. 
  3. Altres peces. Conjunt d'intervencions amb la finalitat de fer adaptacions o proporcionar suports en l'entorn general del domicili per tal de facilitar la mobilitat general de la persona dins el seu habitatge: intervencions que es realitzen en zones comunes o de pas, com ara passadissos o rebedors, i que consisteixen en actuacions com l'ampliació d'una porta, el canvi de gir d'una porta, l'eliminació d'algun graó que dificulta l'accessibilitat o la instal·lació d'ajudes tècniques com ara barres o agafadors, entre d'altres. 
 
No són subvencionables les obres d'arranjament de l'interior d'habitatges que pertanyin a persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica que tinguin com a activitat qualsevol de les descrites a la secció Q (Activitats sanitàries i de serveis socials) de la Classificació nacional d'activitats econòmiques 2009 (CNAE - 2009).

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.