Actualitat

Vés enrere

Suspensió de la quota col·legial

imatge decorativa

Des del COAATT, conscients de la situació d’excepcionalitat que s’està vivint, la Junta de Govern ha acordat un seguit de mesures econòmiques davant la situació del Covid-19:

- Suspensió de la quota col·legial de residents, no residents i de les societats, fins a nou acord de Junta, per la situació d’excepcionalitat que estem vivint.

Així mateix, s’informa que:

- Respecte al pagament del segon termini de la pòlissa de RC professional A/AT/IE  previst per l’abril, per als col·legiats que fan el pagament en dos terminis, seguint els criteris establerts per MUSAAT, s’ajorna el càrrec fins al dia 1 de juliol de 2020. Més informació a MUSAAT.

Aquest criteri també és d’aplicació als col·legiats que tinguin pòlissa de RC professional amb Catalana Occidente i que fan el pagament en dos terminis.

- Així mateix, també és d’aplicació aquest ajornament a les pòlisses de taxadors, perits i informes, RC societats professionals i RC arquitectes.

- Referent a la quota mensual de PREMAAT, els col·legiats mutualistes de PREMAAT que tinguin la mútua com alternativa poden sol·licitar retardar el pagament de les quotes corresponents als mesos abril, maig i juny (restant coberts de les prestacions de risc). Aquestes quotes seran passades al càrrec al setembre, octubre i novembre, amb les seves corresponents quotes. Per acollir-se a aquesta mesura establerta per PREMAAT cal enviar un correu electrònic a retrasorecibo@premaat.es abans del dia 25 març fent constar NIF, nom i cognoms del mutualista. Més informació a PREMAAT.

 

Per beneficiar-te d’aquests ajornaments i ajuts especials s’ha d’estar al corrent del pagament.


Més informació a: secretaria@apatgn.org