Actualitat

Vés enrere

Treballar en baixes temperatures

Imatge decorativa

Hem passat una setmana amb un temporal històric de fred, pluja i vent.

En moltes professions, com la construcció, la seva activitat es desenvolupa a la intempèrie, i la seva exposició al fred no es pot eliminar. Però s’ha de ser conscient que una diària exposició al fred pot generar riscos per a la salut.

L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral en l’espai 'Riscos Laborals i consells per a prevenir-los' ha fet una publicació sobre “El treball amb exposició al fred” , a on exposa consells i mecanismes que poden ajudar a preservar la salut quan es treballa exposat al fred, i són:

- Temperatures ambientals de risc: per sota de 15ºC pot generar manca de confort, una exposició prolongada a temperatura per sota de 10ºC pot ocasionar danys per a la salut.

- Consells bàsics per a l’empresa: instal·lacions, equipaments i serveis, organització del treball, treball en cambres frigorífiques.

- Consells bàsics per als treballadors: abrigar-se, menjar i beure, i altres consells, com per exemple, respirar pel nas i no per la boca,...

- Activitats amb exposició potencial al fred: com són a l’aire lliure: la construcció,..., o a llocs tancats: cambres frigorífiques,...

- Símptomes: com per exemple, calfreds, pell freda, desorientació,... I primers auxilis:  com per exemple, activar el protocol de primers auxilis, esperar al costat de la víctima fins que arribin els serveis d'emergència,...

A la vista d’aquests consells, l’arquitecte tècnic:

1. Hauria de seguir el citats consells per evitar posar en risc la seva salut, per quan desenvolupa part del seu treball a la intempèrie.

2. Ha de ser vigilant amb les condicions de treball amb les quals els treballadors desenvolupen l’execució de l’obra, ja que cal avisar a l’empresari davant qualsevol signe d’alerta que es pugui produir i evitar així un accident de treball.