Actualitat

MODIFICACIONS A LA LLEI DE URBANISME

Modificacions del text refós de la Llei d’Urbanisme   A spectes més representatius.   La Llei 3/2012 de modificació de la Llei d’urbanisme, vigent...
Llegir més

DANIEL GIRALT MIRACLE AL COAATT

   SALA POLIVALENT DEL COAATT. Acte de cloenda de la mostra 'Laberints'   El passat dimecres 2 de maig , va tenir lloc al COAATT l'acte de cloenda de...
Llegir més

ASSESSORIA DE TREBALL COAATT

ASSESSORIA DE TREBALL COAATT. 2011   TREBALL A L’ESTRANGER UN CONSORDI D’EMPESES ESPANYOLES GUANYADORES DEL CONTRACTE PER A CONSTRUIR EL TREN D’ALTA...
Llegir més

NOVA FITXA ESTADÍSTICA

FITXA ESTADÍSTICA D’EDIFICACIÓ I DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ.   S’ADJUNTARÀ AMB EL VISAT DE DIRECCIONS D’OBRA O DIRECCIONS D’EXECUCIÓ D’OBRA ...
Llegir més

AL GENER LA REHABILITACIÓ CONSERVA EL SEU ESPAI

AL GENER LA REHABILITACIÓ CONSERVA EL SEU ESPAI  I L’OBRA NOVA TANCA AMB BAIXES MODERADES   ACTIVITAT PROFESSIONAL Les intervencions professionals baixen al gener...
Llegir més

NOU Ca 2012

ACTUALITZACIÓ DEL MÓDUL BÀSIC I EL PRESSUPOST LÍMIT PER AL ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.   NOU Ca 2012   Tant els Col·legis d’Aparelladors,...
Llegir més

SALA POLIVALENT. Programa d'exposicions per al 2012

    SALA POLIVALENT DEL COAATT. Programa d'actes i exposicions El COAATT ha signat un conveni amb el Taller d’Art Cinta Dalmau. L’acord s’ha signat...
Llegir més

SALA POLIVALENT. Programa d'exposicions per al 2012: Roberto Martí Jovaní

   Roberto Martí Jovaní MENT TRAÇ   Mostra de pintura a la Sala Polivalent del COAATT, del 10 de maig al 31 de...
Llegir més

MODIFICACIONS A LA LLEI DEL DRET A HABITATGE

L’atorgament de la cèdula d’habitabilitat implica exclusivament que l’habitatge compleix els requisits tècnics d’habitabilitat.   Modificacions a la...
Llegir més

Portal Jurídic de Catalunya

  Nou servei de consulta de normativa. Portal  Jurídic de Catalunya   Accedir al portal. Versió en proves El Portal Jurídic de Catalunya ofereix...
Llegir més

CONVOCATÒRIA AJUTS

  OBERTA LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS EN L’ÀMBIT D’ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 2011 S’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya...
Llegir més

ESTUDI I PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS

ESTUDI I PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS   L’estudi de residus i els posterior pla de residus s’implanten amb la publicació i entrada amb vigor a l’agost de 2010 del ...
Llegir més

Sumario del informe EUROCONSTRUCT. Noviembre de 2011

Sumario del informe EUROCONSTRUCT. Noviembre de 2011   Fuente: ITEC   1. Situación y previsiones en Europa Habrá que esperar al 2013 para volver al crecimiento ...
Llegir més

BORSA DE TREBALL COAATT

BORSA DE TREBALL COAATT   - MODIFICACIÓ DEL PREU DEL CERTIFICAT D’HABITABILITAT D’HABITATGE USAT   Donada la modificació dels honoraris que actualment els tècnics...
Llegir més

REGLAMENT SOBRE VALORACIONS DE LA LLEI DEL SÒL

REGLAMENT SOBRE VALORACIONS DE LA LLEI DEL SÒL   Texte complert http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/09/pdfs/BOE-A-2011-17629.pdf   El passat dimecres 9 de...
Llegir més

El Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo entra en vigor

  El Gobierno aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo Madrid, 21 de octubre de 2011 (Ministerio de Fomento).   Tal y como establecía el...
Llegir més

Les intervencions professionals baixen respecte del 2010

LES INTERVENCIONS PROFESSIONALS A L’OCTUBRE BAIXEN RESPECTE 2010 UN 12%   A l’octubre el nombre d’intervencions professionals baixa respecte del 2010 un...
Llegir més

LA TARGETA PROFESSIONAL DE LA CONSTRUCCIÓ

  LA TARGETA PROFESSIONAL DE LA CONSTRUCCIÓ     A partir de l’1 de gener de 2012 es tanca el període d’implantació progressiva de  la targeta...
Llegir més

EL PÈRIT JUDICIAL

EL PÈRIT I L’INFORME PERICIAL   El pèrit judicial i l’informe amb el que es concreta la seva feina presenten unes característiques formals i legals particulars que és...
Llegir més

ASSESSORIA DE TREBALL. REGISTRES ENTRE GENER I OCTUBRE DE 2011

REGISTRES DE L’ASSESSORIA DE TREBALL. GENER OCTUBRE DE 2011 El servei d’assessoria de treball del COAATT és en l’actual context el més utilitzat i consultat. Aquest...
Llegir més