Actualitat

ENTORN LA DENOMINACIÓ 'Enginyeria d'Edificació'

  ACTUALITAT:  CONCENTRACIONS D'ESTUDIANTS I TÍTOL DE GRAU EN ENGINYER D'EDIFICACIÓ Dossier de premsa del Gabinet de Comunicació del CGATE: ...
Llegir més

MEMÒRIA D'ACTIVITAT DEL COAATT I GUIA DE SERVEIS: 2010

    Està disponible la memòria d’activitat col·legial de l’any 2010, que recull l’activitat col·legial, del sector i professional, a més...
Llegir més

GestBuild+ GESTIÓ INTEGRADA DE DESPATXOS PROFESSIONALS

  QUÈ T’OFEREIX GESTBUILD+     Registre i control dels treballs professionals Ens permet controlar i consultar informació sobre els diferents treballs....
Llegir més

ENTRADA EN VIGOR DE LA INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS

    ENTRADA EN VIGOR DE LA INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS   El DOGC de 26/11/2010 publica el Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels...
Llegir més

REGULACIÓ DELS HABITATGES D’ÚS TURISTIC

  REGULACIÓ DELS HABITATGES D’ÚS TURISTIC   Decret 164/2010, de 9 de novembre de regulació dels habitatges d’ús turístic, que desenvolupa la Llei 18/2007 de...
Llegir més

UNA SOLUCIÓ BÀSICA I GRATUÏTA DE CONTROL DE QUALITAT SEGONS EL CTE. Altra Quality CGATE

    UNA SOLUCIÓ BÀSICA I GRATUÏTA DE CONTROL DE QUALITAT SEGONS EL CTE. Altra Quality CGATE   En virtut del Conveni signat entre el Consell General de l'Arquitectura...
Llegir més

La diagnosi estructural

  La diagnosi estructural. Conseqüències de l’informe tècnic del TEDI o de l’ITE.   L’informe sobre l’estat del l’edifici, el TEDI,...
Llegir més

ACTUALITAZIÓ DEL COEFICIENT DE VARIACIÓ DE L’IPC 2011 I ACTUALITZACIONS POSTERIORS

    ACTUALITAZIÓ DEL COEFICIENT DE VARIACIÓ DE L’IPC 2011 I ACTUALITZACIONS POSTERIORS   Ja es disponible el nou coeficient d’actualització Ca, de 2011, i...
Llegir més

EUROCONSTRUCT 2011

  PREVISIONS A CURT TERMINI SOBRE EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ EUROCONSTRUCT 2011.   Primeres conclusions de la conferencia Euroconstruct ...
Llegir més

PUBLICAT EL DECRET QUE REGULARÀ LA INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS

  PUBLICAT EL DECRET QUE REGULARÀ LA INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS     El DOGC de 26/11/2010 publica el Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció...
Llegir més

PREVENCIO I CONTROL DE LES ACTIVITATS EN REGIM DE COMUNICACIO

  PREVENCIÓ I CONTROL DE LES ACTIVITATS EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ. LLEI 20/2009     El passat 11 d’agost va entrar en vigor la Llei 20/2009, del 4 de desembre,...
Llegir més

VALORACIONS ON LINE AMB KRATA

  VALORACIONS ON LINE AMB KRATA   SOLUCIONS RÀPIDES EN LÍNIA El COAATT i Krata han signat un acord pel qual l'empresa dedicada a l’emissió d'informes...
Llegir més

APLICACIÓ DEL REIAL DECRET 1000/2010 SOBRE EL VISAT OBLIGATORI

  APLICACIÓ DEL REIAL DECRET 1000/2010 SOBRE EL VISAT OBLIGATORI   El visat com l’enteníem fins ara es va transformar a partir de l’1 d’octubre en qualsevol...
Llegir més

Modificacions en l'imprès de comunicació / Nota d'encàrrec de serveis professionals

MODIFICACIONS EN L’IMPRÈS DE COMUNICACIÓ / NOTA D’ENCÀRREC DE SERVEIS PROFESSIONALS   L’imprès de comunicació/nota d’encàrrec de serveis professionals...
Llegir més

SECRETARIA ACTUALITAT

  LLEI D’ACCÉS A L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA   El dia 1 d’octubre de 2010 va entrar en vigor la Llei 21/2010, de 7 de juliol, d’accés a...
Llegir més

OCTUBRE: ENLLAÇ, L'informatiu dels col·legiats

  ENLLAÇ: L'informatiu dels col·legiats OCTUBRE      
Llegir més

NOVETATS DEL WEB. VISATS

  NOVETATS DEL WEB. VISATS   L’espai web on podeu trobar tot sobre el visat: Serveis al Col·legiat » Visats . S’ha reorganitzat per...
Llegir més

GEE: Curs d'accés al Grau en Enginyeria d'Edifcació

Llegir més

ACTUALITZACIÓ APARTOT v5.0: Nous models dels documents del Consell

Descàrrega de programes, actualitzacions i altres arxius.       Títol: Nous models dels documents del Consell Data: 09/06/2010 ...
Llegir més

REVISIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

REVISIÓ DE SOL·LICITUDS DE VISAT O REGISTRE I CERTIFICACIÓ D'INTERVENCIÓ PROFESSIONAL.     PROCEDIMENT DE REVISIÓ Els aspectes generals que la...
Llegir més