Actualitat

IMPRIMIR O FOTOCOPIAR A LA SEU DE TARRAGONA

Us comuniquem que a partir de l' 1 d'octubre del 2014 , els col·legiats que vulguin imprimir o fotocopiar des de la fotocopiadora de la sala de col·legiats o des de la...
Llegir més

Modernització del parc de fotocopiadores del COAATT

Us comuniquem que el Col·legi ha modernitzat tot el parc de fotocopiadores per tal de poder oferir un millor servei als col·legiats. Aquesta millora tecnològica permetrà que en...
Llegir més

PROJECTE DE REIAL DECRET PER A LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA EN EDIFICIS EXISTENTS

PROJECTE DE REIAL DECRET PER A LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS EXISTENTS   LEGISLACIÓ I PREGUNTES FREQÜENTS  Texto del Proyecto de Real...
Llegir més

Notes del Sopar de germanor i d'homenatge del COAATT

  18 de Maig - SOPAR DE GERMANOR I ACTE D'HOMENATGE ALS COL·LEGIATS El passat divendres dia 18 de maig es va celebrar el sopar...
Llegir més

El proper desembre finalitza el primer termini establert per a la implantació de la inspecció tècnic

      FINALITZA EL PRIMER TERMINI D’IMPLANTACIÓ DE LA ITE   El proper desembre finalitza el primer termini establert per a la implantació de la...
Llegir més

DECRET SOBRE AUTOPROTECCIÓ

    PLANS D’AUTOPROTECCIÓ. QUÈ ÉS? QUAN S’HA DE FER? QUI EL POT REDACTAR? UNA CAFETERIA EL NECESSITA?   Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual...
Llegir més

NOU ESPAI WEB DE PROMOCIÓ DELS APARELLADORS

    NOU ESPAI WEB DE PROMOCIÓ DELS APARELLADORS El COAATT ha posat en funcionament l’aparellador, un lloc web per a la promoció dels col·legiats, que els...
Llegir més

EDICIÓ REVISADA I ACTUALITZADA DE LA GUIA PRÀCTICA DE ENERGIA

L’IDAE PUBLICA LA TERCERA EDICIÓ REVISADA I ACTUALITZADA DE LA GUIA PRÀCTICA DE L’ENERGIA. CONSUM EFICIENT I RESPONSABLE   La nova edició incorpora les novetats més...
Llegir més

GUIA TÈCNICA INSHT

    ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ DE LA GUIA TÈCNICA PER A L’AVALUACIÓ I PREVENCIÓ DELS RISCOS RELATIUS A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.   S’ha publicat la última...
Llegir més

URBANISME. PLANIFICACIÓ URBANA I TERRITORIAL

    JORNADES D’URBANISME: NOUS SERVEIS PROFESSIONALS   El pròxim 16 de maig comença el curs sobre planificació urbana a càrrec del  Sr. Francesc...
Llegir més

ES CONSTITUEIX LA TAULA DE COL·LEGIS TÈCNICS

  ES CONSTITUEIX LA TAULA DE COL·LEGIS TÈCNICS   El passat 16 d’abril de 2012 va tenir lloc l’acte de constitució de la Taula de Col·legis...
Llegir més

El COAATT a la premsa

  LA INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS, DESPRÉS D'UN ANY DE FUNCIONAMENT'         Més Tarragona . Dijous, 26 d'abril de 2012 ...
Llegir més

El COAATT a la premsa

  CAMPANYA D'INFORMACIÓ: - Finalització del primer termini d'implantació de la ITE - SAACU: Serveis dels professionals col·legiats     ...
Llegir més

MODIFICACIONS A LA LLEI DE URBANISME

Modificacions del text refós de la Llei d’Urbanisme   A spectes més representatius.   La Llei 3/2012 de modificació de la Llei d’urbanisme, vigent...
Llegir més

DANIEL GIRALT MIRACLE AL COAATT

   SALA POLIVALENT DEL COAATT. Acte de cloenda de la mostra 'Laberints'   El passat dimecres 2 de maig , va tenir lloc al COAATT l'acte de cloenda de...
Llegir més

ASSESSORIA DE TREBALL COAATT

ASSESSORIA DE TREBALL COAATT. 2011   TREBALL A L’ESTRANGER UN CONSORDI D’EMPESES ESPANYOLES GUANYADORES DEL CONTRACTE PER A CONSTRUIR EL TREN D’ALTA...
Llegir més

NOVA FITXA ESTADÍSTICA

FITXA ESTADÍSTICA D’EDIFICACIÓ I DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ.   S’ADJUNTARÀ AMB EL VISAT DE DIRECCIONS D’OBRA O DIRECCIONS D’EXECUCIÓ D’OBRA ...
Llegir més

AL GENER LA REHABILITACIÓ CONSERVA EL SEU ESPAI

AL GENER LA REHABILITACIÓ CONSERVA EL SEU ESPAI  I L’OBRA NOVA TANCA AMB BAIXES MODERADES   ACTIVITAT PROFESSIONAL Les intervencions professionals baixen al gener...
Llegir més

NOU Ca 2012

ACTUALITZACIÓ DEL MÓDUL BÀSIC I EL PRESSUPOST LÍMIT PER AL ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.   NOU Ca 2012   Tant els Col·legis d’Aparelladors,...
Llegir més

SALA POLIVALENT. Programa d'exposicions per al 2012

    SALA POLIVALENT DEL COAATT. Programa d'actes i exposicions El COAATT ha signat un conveni amb el Taller d’Art Cinta Dalmau. L’acord s’ha signat...
Llegir més