Vés enrere

Tècnic assalariat: estàs ben cobert?

Imatge decorativa
Des del Col·legi sempre posem en alerta, que els professionals titulats tenen el deure de cobrir mitjançant una assegurança els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l'exercici de llur professió*. 
 
Però, moltes vegades, aquest concepte canvia quan un col·legiat exerceix la professió com assalariat ja que argumenta, que d’acord amb la normativa*: “l’empresa té l’obligació de donar-me cobertura i serà qui respondrà davant una reclamació”
 
Volem recordar la importància de tenir la responsabilitat civil professional ben coberta independentment de com s’exerceixi la professió, perque la responsabilitat és del tècnic signant.
 
I degut a aquesta importància, un tècnic assalariat es pot trobar en les següents situacions:
 
► La pòlissa de responsabilitat civil professional que té subscrita l’empresa dona cobertura al treball professional a desenvolupar durant la seva execució?
 
► La pòlissa de responsabilitat civil professional que té subscrita l’empresa dona cobertura a la responsabilitat decennal (els 10 de responsabilitat +2 anys de prescripció) que indica la LOE una vegada finalitzada l’obra?
 
► Durant la responsabilitat decennal el tècnic serà assalariat de l’empesa en qüestió?
 

► Durant la responsabilitat decennal, l’empresa pot canviar el condicionant de la pòlissa subscrita o canviar de companyia i el nou condicionant de la pòlissa podria ser que no doni cobertura a la responsabilitat decennal. I també pot deixar de tenir subscrita una pòlissa de RC. Cal estar ben informat.

 
Per aquest motiu, aquestes situacions han de fer parar, reflexionar i analitzar la situació, i sol·licitar la pòlissa de RC professional a l’empresa per:
 
► Tenir la certesa que l’empresa per la qual es treballa  té subscrita la pòlissa de RC professional i que aquesta dona cobertura al treball professional a desenvolupar durant la seva execució.
 
► Estar segur que s’estarà ben cobert per l’assegurança de l’empresa durant la responsabilitat civil decennal i que aquesta donarà cobertura davant una reclamació encara que no se sigui assalariat, independentment dels canvis que pugui fer l’empresa amb la seva pòlissa de RC professional.