Vés enrere

PEM a executar i cobertura de la pòlissa RC professional. És correcte?

Imatge decorativa
Tots els treballs professionals tenen la seva responsabilitat, no hi ha treball “petit” ni “gran”, ja que, a vegades, per senzill que pugui ser pot donar molts maldecaps, i per tant, s’ha de subscriure i mantenir una cobertura adequada tant durant l’execució de l’obra com durant la decennal.
 
Però, a vegades, pot sorgir l’oportunitat d’executar una obra de gran magnitud (per exemple, per un PEM de 7.000.000€) o bé, a un assalariat li proposen ser el director d’execució d’una obra i la pòlissa de la societat no dona cobertura a aquesta feina. L’acceptació d’aquest encàrrec condiciona la contractació d’una cobertura, tant per l’execució com per la decennal, i la prima a abonar.
 
Davant situacions excepcionals, hi ha la possibilitat d’augmentar la cobertura de la pòlissa de RC professional o subscriure una pòlissa per obra.
 
Què aporta la pòlissa de responsabilitat civil per obra?
 
Es contracta una pòlissa de RC professional específica per l’obra a executar.
 
Se subscriu una cobertura per obra viva: corresponent a l’execució, abonant la seva prima corresponent.
 
Se subscriu una cobertura per obra acabada: corresponent al període de garantia durant el qual pot ser reclamat el tècnic segons la normativa vigent (per exemple, la decennal com estableix la LOE: 10 anys +2 de prescripció), abonant la seva prima corresponent.
 
Es té la “tranquil·litat” que la responsabilitat civil professional està coberta, tant l’execució com la decennal, sense que la pòlissa individual sofreixi una variació brutal en la cobertura i en la prima a abonar, i haver-ho de mantenir durant tota la responsabilitat decennal.
 
S’ha de contractar abans de visar/registrar el treball professional i fer qualsevol actuació a l’obra.